30. Yılında İHD Genel Merkezi’nde İçişleri Bakanlığı Denetimi

1076

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nın 23.06.2016 tarihli ve 43669208-662/2017 sayılı yazısında, 5253 sayılı dernekler kanunun 19.maddesinde “gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları, İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetlettirilebilir” hükmü gerekçe gösterilmiş ve İçişleri Bakanlık makamının 16.06.2016 tarihli oluru ile İHD Genel Merkezinde 27.06.2016 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı denetim görevlileri tarafından denetim yapılmaya başlanmıştır.

İHD kurulduğu günden beri 30 yıl geçmiştir. İHD Genel Merkezinde ilk defa bu denli kapsamlı bir denetim yapılmaktadır. Dernekler Daire Başkanlığı kurulmadan önceki (2004 öncesi) dönemlerde derneğimiz DGM veya özel yetkili savcı talimatları ile polis baskınına birkaç defa uğramış ve polisler tarafından evraklarımızda dönem dönem incelemeler yapılmıştır. 2004 sonrası böylesi bir denetim yapılmamıştır. Bugüne kadar derneğimiz merkezi aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

Türkiye’nin tamamen otoriterleştiği bir dönemde, insan hakları savunucularının hedef gösterildiği ve baskı yöntemlerine maruz bırakıldığı bir ortamda, İHD Genel Merkezi de 30.yılında bu otoriter anlayışın ürünü olarak denetlenmeye başlanmıştır. Denetim sonuçları üzerine ayrıca değerlendirme yapılacaktır. Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

İHD GENEL MERKEZİ