ANDIÇ ÜZERİNE

454
Taraf ve Milliyet gazetelerinde, 2006 yılında hazırlandığı belirlenen bir andıc yayınlandı. Devletin yurttaşlarını fişlemesi, hukuk dışı bir uygulamadır.

Toplumun askeri otorite tarafından fişlenmesi ise, ancak militer niteliği ağır basan rejimlere özgüdür. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine açıkça aykırıdır.

Andıç belgelerinde ‘Kamer’ ile işbirliği ilişkisi olduğu belirtilen ve şemada yer verilen “Türkiye İHD” adlı örgüt, İnsan Hakları Derneği (İHD) değildir.

İnsan Hakları Derneği’nin açık ya da kısaltılmış adında ‘Türkiye’ sözcüğü bulunmamaktadır.

Ayrıca bu vesile ile belirtmeliyiz ki, İHD, Soros Vakıflarından herhangi bir projesi ya da çalışması için maddi bir menfaat elde etmiş ya da yardım almış değildir.

Saygılarımızla,

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ