AVUKAT FİLİZ KALAYCI’YA, BARIŞ SAVUNUCUSU YÜKSEL MUTLU’YA ve KESK ÜYE ve YÖNETİCİLERİNE ÖZGÜRLÜK!

469

İHD MYK üyesi Av. Filiz Kalaycı, Av. Hasan Anlar, İHD üyeleri Av. Halil İbrahim Vargün ve Av. Murat Vargün’ün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmalarına başlanmıştır. Avukat Filiz Kalaycı 28 Mayıs 2009 tarihinden beri tutuklu yargılanmakta olup, halen Ankara Sincan F Tipi Kadın Cezaevi’nde tutulmaktadır. Savunman ve insan hakları savunucusu olan arkadaşlarımız şahsında savunma mesleği, hak ve özgürlük mücadelesi, siyasal ve toplumsal muhalefet adeta yargılanmak istenmektedir. Barış savunucusu Yüksel Mutlu ile KESK yönetici ve üyeleri de 1 Haziran 2009 tarihinden beri İzmir’de değişik F Tipi cezaevlerinde tutuklu bulunmaktadırlar.

Avukat Filiz Kalaycı’nın tutuklu yargılanması kabul edilemez. Arkadaşımızın tutuklanması için ileri sürülen “kamu düzeni” ve “suçun işlenmesini engellemek” gibi gerekçeler gerçek olmadığı gibi yasaya da aykırı bir durumdur. Avukat olan arkadaşımız ile birlikte aslında tutuklanan; insan hakları savunucularının sözleşmelerle güvence altına alınmış statüleri, müvekkillerinin savunma hakları, meslektaşlarının itibarı ve savunma mesleğinin bizzat kendisidir. Dolayısıyla bu kadar büyük kalabalıklar cezaevlerine sığmaz. Filiz Kalaycı’nın ve barış savunucusu Yüksel Mutlu’nun tutuklu yargılanmaları açık bir hukuk ihlalidir. Filiz Kalaycı’nın tutuklanmasında Ceza Muhakemesi Kanunu bile aşılmış, avukatlık kanunu ve mesleki güvenceler hiçe sayılmıştır. Barış savunucusu Yüksel Mutlu’nun tutuklanmasına giden soruşturma sürecinin tamamını yetkisi olmadığı halde jandarmanın yürütmesi tam bir hukuk skandalıdır. Yüksel Mutlu hiçbir maddi temeli olmayan hayali bir senaryo yaratılarak suçlanmış, dayanak olarak birkaç arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesi gösterilmiştir. Yüksel Mutlu’nun son faaliyeti Mardin Bilge Köyü Katliamı’nı araştıran bir kadın heyeti içerisinde yer almaktı. Bu tutuklamalarda Türkiye’nin de kabul ettiği ve 2004 yılında İçişleri Bakanlığı’nın 139 sayılı genelgesi ile uygulamaya konulan BM İnsan Hakları Savunucuları’nın Korunması Bildirgesi yok sayılmıştır. Böylece, yürütme ve yargı organının ulusalüstü hukuk kurallarını uygulamadıkları, sadece gösteriş olsun diye kabul ettikleri anlaşılmaktadır.

Arkadaşlarımızın tutuklu yargılamaları derhal son bulmalıdır. Filiz Kalaycı’nın 9 Kasım 2009 günü Ankara’da 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Yüksel Mutlu’nun KESK yöneticileri ile birlikte 19 Kasım 2009 günü İzmir’de 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak olan ilk duruşmalarında salıverilmelerini talep ediyoruz.

Hak, özgürlük ve barış savunucularına, siyasal, toplumsal ve sendikal muhalefete yönelik bu hukuk dışı güç gösterisine son verilmeli, yürütmenin baskısına yargı artık boyun eğmemelidir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK PLATFORMU