Maraş Katliamı İnsanlığa Karşı Suçtur; Sorumlular Cezalandırılmalıdır!

560

24.12.2011

Maraş katliamının üzerinden 33 yıl geçti. 19 Aralık 1978’de başlayıp 24 Aralık 1978’de biten Maraş katliamında 111 kişi öldürüldü, 1000’in üzerinde insan yaralandı. 552 ev yakılarak tahrip edildi, 289 işyeri yağmalandı. Bu olaylardan hemen sonra 26 Aralık 1978’de sıkıyönetim ilan edildi. 1980 yılında sıkıyönetim askeri mahkemesine dava açıldı. 804 kişi hakkında ceza istendi. Sıkıyönetim mahkemesi tarafından verilen ağır cezalar dâhil tüm cezalar Yargıtay tarafından bozuldu. Daha sonra yapılan yargılamalar uzatıldı ve hafif cezalarla dava dosyası kapatıldı.

Maraş katliamı 12 Eylül 1980 askeri darbe sürecine giden önemli dönemeçlerden birisi olmuştur. Bu katliam darbeye giden süreçte kontrgerilla tarafından yapılmış ve hala aydınlatılamamıştır. Bu yönüyle 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştirenler Maraş Katliamı’nın açığa çıkmasını da engelleyenlerdir. 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştirenler ve bu süreçte görev alanlar yargılanmalı ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdırlar. Belki bu süreçle birlikte Maraş Katliamının gerçek failleri de böylece açığa çıkarabilecektir.

Maraş katliamı insanlığa karşı suç olduğundan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7/2 Maddesi uyarınca her zaman yargılama yapılabilir ve zaman aşımı uygulanamaz. İnsan hakları savunucuları olarak özellikle zaman aşımına bırakılan ve böylece unutturulmak istenen insanlığa karşı suçların unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Katliamın 33. yıldönümünde bu topraklarda hep baskı ve zulme maruz kalmış olan Alevi toplumunun yanı sıra ezilen ve sömürülen birey, cins, sınıf ve halkların yanında olduğumuzu ve adalet arayışımızı sürdürdüğümüzü belirtmek istiyoruz. Katliamın yıldönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki, 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren ve görev alanların yargı önüne çıkarılmasını ve adalete hesap vermesini talep ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği