Barış İçin Tarihi Fırsat

511
PKK’nin 1 Ekim Tarihinde ilan ettiği “ateşkes” kararı Türkiye’de kalıcı toplumsal barışın sağlanması, 25 yıldır bu ülkede yaşanan çatışmaların son bulması ve Kürt sorununun demokratik çözümü için olanakların ortaya çıkarılması için önemli bir fırsattır.
Ateşkes sürecinin bütünüyle silah bırakmaya dönüşmesi, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması; Kürt Sorunu’nun demokratik yöntemlerle çözümü yönünde yol alınması için, başta Hükümet ve TBMM olmak üzere, tüm devlet kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sendikalara, insan hakları kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, aydınlara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle ateşkes sürecinin, kesin bir silah bırakmaya ve kalıcı bir barışa dönüşmesini engelleyici, toplumda yeni gerilimler yaratacak tahriklerden ve söylemden kaçınılması gerekmektedir. Sürecin kesintiye uğramasına yönelik provakatif eylem ve söylemlere karşı toplumun her kesiminin barıştan yana tavrını kararlılıkla koruması son derece önemlidir.
Ateşkes kararı alanlar da, sürecin silahların bırakılmasıyla sonuçlanması için demokratik yöntemlere zaman ve şans tanımalıdır.
Türkiye’de demokrasi, İnsan hakları ve özgürlüklerden yana tüm kesimler, sivil toplum örgütleri, siyasal partiler Kürt sorununun demokratik çözüm yollarının ortaya çıkarılması tartışmalarına aktif olarak katılmalıdır. Bu süreçte kavramlardan çok, demokratik çözüm için neler yapılabileceği üzerinde odaklanılmalıdır.
TBMM ve siyasi iktidar barış ortamının sürekli kılınması ve demokratik çözüm için yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Mecliste temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partiler Kürt sorununun çözümüne ilişkin düşüncelerini Türkiye Kamuoyuyla paylaşmalıdır.
Yapılacak tartışmaların halklar arasında barış, hoşgörü ve dayanışma bağlarını güçlendirecek bir üslupla yapılmasının ve sivil süreçlerin önemini bir kez belirtiyor, İHD olarak kalıcı toplumsal barış sağlanıncaya kadar üzerimize düşen her şeyi yapacağımızı ifade etmek istiyoruz.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ