Barış İçin Daha Kaç İnsanın Ölmesini Bekliyoruz?

513

19 Haziran 2012

Resmî makamların yapmış olduğu açıklamaya göre, 19 Haziran 2012 sabahı (bugün) Hakkari ili Dağlıca kesimindeki silahlı çatışmalarda, 8 asker ve 7 militan yaşamını yitirmiş; 16 asker de yaralanmıştır. İnsanların yaşamlarını yitirmesinden dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Toplum olarak bizlerin akıl tutulması içinde yaşamamızı zorlayanlara karşı isyan ediyoruz. Bu acıların son bulması için insanı esas alan çözümler son derece mümkün iken, bir “oyuna” dönüştürülen “söylemler”, bir tür “pazarlıklar”, gündelik demokratik hayatın olabildiği ölçüde daraltılmasına yönelik uygulamalar, hepimizin suskunluğunda ve tanıklığında insanlığın dramına dönüşen devletin mutlak güvencesinde olması gereken cezaevlerindeki insanların, çocukların sadece nefes alabilmelerine daralan yaşadıkları gayri insani koşulları bizlerle paylaşabilecekleri tek yol olarak kendilerinin yanmasına yol açacak şekilde bizlerle dumanlarla haberleşmelerine bu toplumun artık taşıyamayacağını bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

 
Bir daha ölümler olmaması ve Kürt Sorununun çözümü için taraflara sesleniyoruz.

 
Kürt Sorununun çözümsüzlüğünün bugüne değin on binlerce cana mal olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

İnsan hakları savunucuları olarak yaşam hakkını herkes için, her yerde ve her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Barış istiyoruz. Herkese Yaşam Hakkı istiyoruz.
Her şeyden önce şiddet son bulmalı, operasyonlar ve saldırılar durmalı, çatışmasızlık ortamı kalıcı hale getirilmelidir.

Hükümetin demokratik ve barışçıl çözüm konusunda gerekli yasal ve anayasal tedbirleri vakit kaybetmeden, biran önce almasını ve tüm devlet görevlilerinin buna uygun davranmasını istiyoruz.

TBMM, tarafların müzakere yoluyla sorunun çözümü için gerekli adımları atması için insiyatif almalı, bir an önce güven ortamı yaratarak artık bu sorunun çözümünde şiddetin tamamen devre dışı bırakılmasını sağlanmalı, barış için, demokratik anayasa için acil adım atmalıdır.

Barış istiyoruz.
Herkese Yaşam Hakkı istiyoruz.
Çok mu?

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi                                Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Yönetim Kurulu                                                                        Yönetim Kurulu