BARIŞA VE BOMBALARA DAİR

425

İnsan Hakları Derneği(İHD), barışı, bir insan hakkı olarak görmektedir.

Barış, insanların, toplumların, halkların hakkıdır. İHD, barışı, siyasi, medeni, ekonomik, sosyal ve kültürel hak temelli olarak kavramaktadır. Bu haklara dayalıdır barış.

Bu hakların tanınmaması barışın temellerini ve koşullarını tahrip eder.

O nedenledir ki, İnsan Hakları Evrensel Bildiri’sinin 28. maddesi, herkesin, Bildiride yer alan haklara ve özgürlüklere dayalı bir uluslararası ve toplumsal düzene hakkı olduğunu vurgular.

İHD, Kürt sorununu, başından itibaren insan hakları ve demokrasi sorunu olarak nitelendirdi. Bu sorunun demokratik ve barışçıl çözümünü savundu. Barışı hak temelli olarak kavradığı için de hem barış hakkı için çalıştı hem de talepte bulundu.

İHD, hatırlanacağı üzere daha üç gün önce eylemsizlik sürecinin süresinin uzatılmasını talep etmişti.

Taksim’de kimler tarafından organize edilip gerçekleştirildiği bilinmeyen bombalı bir eylem gerçekleştirildi. Ölü ve yaralılar var. İHD olarak derin bir üzüntü duymaktayız.

Eylemi kınıyor ve protesto ediyoruz.

Bombalar barışa yöneliyor. Bombalar Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümüne set oluşturuyor.

Üç gün önce KCK ve hükümete çağrıda bulunmuş ve barışı talep etmiştik.’Operasyonları durdurun, eylemsizlik sürecinin süresini uzatın’ demiştik. Haklara ve özgürlüklere dayalı çözüm için barışa şans ve ses verilmesini istemiştik.

Şimdi talebimizi tekrarlıyoruz:

Operasyonları durdurun; Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne şans verin. Eylemsizlik sürecini sürdürün. Diyaloğu ve müzakereyi esas alın!

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!

Yaşasın halkların kardeşliği!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ