BİR AVUKAT VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU TUTUKLANDI

457
Filiz Kalaycı

 

Eğer suç oluşturduğu iddia edilen bir fiili nedeniyle bu yargılama tedbirine başvurulmuş olsaydı sözü sadece yargılama makamına ve avukatlarına bırakmak yeterli olurdu. Ancak gerçek böyle değildir.

Savunma mesleğinin cezaevlerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hak ihlallerinin tespit edilmesi için gayretine, yaşamın her alanında işkenceye ve kamu gücünün hukuka aykırı tasarruflarına karşı yürüttüğü mücadeleye duyulan hazımsızlık, bu tutuklamanın tek ve gerçek nedenidir.

Avukat Filiz KALAYCI hakkında aynı soruşturmaya ilişkin olarak bir hafta önce alınan savcılık ifadesi ve hakimlik sorgusundaki koşulları değiştiren bir gelişme mi olmuştur? Hayır.

Özel yetkili mahkeme hakimi tarafından adli kontrolle serbest bırakılmasını takiben, adli kontrolün amacı karşılamayacağını gösteren bir emare mi ortaya çıkmıştır? Hayır.

Kendisi hakkında yürütülen hazırlık soruşturması tutuklu kalmasını gerektirecek bir evreye geçmiş yahut farklı bir niteliğe mi bürünmüştür? Hayır.

Sadece; özel yetkili mahkeme bu dört avukatın şahsında savunma mesleğine, hak ve özgürlük mücadelesine, siyasal ve toplumsal muhalefetin avukatlarına verilen gözdağını yetersiz bulmuştur.
Hukuka uygun bir tutuklama sebebi bulunmadığında “kamu düzeni” ve “suçun işlenmesini engellemek” gibi sadece gerçeğe değil yasaya da aykırı nedenler ileri sürerek bir avukatın tutuklanması kabul edilemez.

Çünkü avukatlar “yalnız” tutuklanmazlar; Avukatla birlikte tutuklanan; insan hakları savunucularının sözleşmelerle güvence altına alınmış statüleri, müvekkillerinin savunma hakları, meslektaşlarının itibarı ve savunma mesleğinin bizzat kendisidir. Bu kalabalık cezaevine sığmaz.

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve anayasa ihlal edilmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tutuklamaya ilişkin düzenlemeleri açıkça yok sayılmıştır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve avukatlık meslek güvenceleri askıya alınmıştır.
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi hiçe sayılmıştır.

Tutuklama iddia ettiği yasaya aykırı sözde faydanın sağlanmasına elverişsizdir. İddia etmediği ama hepimizin bildiği gerçek amacını ise gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hak ve özgürlük savunucuları tutuklamayla korkutulamazlar, yıldırılamazlar.

Avukat Filiz Kalaycı derhal salıverilmelidir!

Hak ve özgürlük savunucularına, siyasal, toplumsal ve sendikal muhalefete yönelik hukuk dışı bu güç gösterisine derhal son verilmelidir!

İnsan Hakları Derneği
(İHD)

Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD)

Ankara Düşünceye Özgürlük
Girişimi