Bir Dilekçe Ver Hayatın Değişsin

644

1689'da İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi (Bill of Rights) açıklandı. Bildirgenin 5. maddesinde şöyle yazmaktadır:

"Kral'a rica ve minnet mektupları yollamak uyruklarının hakkıdır. Bu mektupların Kral'a sunulmasından dolayı yapılan tutuklamalar ve kovuşturmalar yasadışıdır."

Aradan üçyüz yıldan fazla bir zaman geçti.

Türkiye'de 15 bin kişi (çoğu üniversite öğrencisi), Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması için dilekçe verdi. Anayasa'nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkını kullandı.

1. Sonuç :Yürütme organı dilekçe vermeyi kendisini yargıç yerine koyarak yasadışı ilan etti.
Cumhuriyet Savcıları ve güvenlik kuvvetleri 2000 kişiyi gözetim altına aldı.
Yargıçlar 74 kişiyi tutukladı.
Üniversiteler, dilekçe veren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 49 öğrenciye belirle sürelerle okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

2. Sonuç: Bu dilekçelerin yetkili makamlara sunulmasından dolayı gerçekleştirilen gözetim altına almalar, tutuklamalar, kovuşturmalar, disiplin soruşturmaları ve okuldan uzaklaştırmalar hukuk dışıdır.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı