BM İşkenceye Karşı Komite Türkiye 4. Periyodik İnceleme Raporuna İlişkin İHD-TİHV Ortak Değerlendirmesi

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmenin 19. maddesi gereği, sözleşmeye taraf devletler BM İşkence Karşıtı Komite’ye periyodik rapor sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında, Komite, Türkiye’nin dördüncü periyodik raporunu 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde değerlendirmiş ve 13 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye hakkındaki gözlem raporunu yayınlamıştır.
Yazının tamamına buradan erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın