Her Türlü Silahlı Eyleme Hayır Diyoruz

740

Biz İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak, ister devletten gelsin, ister örgütsel ya da bireysel olsun, her türlü terör eylemine karşıyız. Şiddet eylemleri kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Yaşama hakkı, yıllardan beri ağır tehdit altındadır. Demokratikleşme istem ve vaatlerinin dile getirildiği bugünlerde, şiddet eylemlerinin giderek tırmanması, kaygılarımızı daha da artırıyor.

Bizler, insan hakları savunucuları olarak yaşama hakkına ve vücut bütünlüğüne doğrudan saldırı olan terör eylemlerini onaylamıyoruz. Şiddet eylemleri insan hakları ve demokrasinin önündeki en büyük engeldir. Yakın geçmişteki deneyimlerden bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Öldürülen kamu görevlileri veya sivil kişiler, her kim olursa olsaun, dökülen kan insan kanıdır. Devletin, teröre terörle karşılık vermesi, demokratik hukuk devletinde bir yöntem olarak benimsenemez. Her türlü şiddet eylemine son verilmelidir.

Kürt sorunu, ülkemizin en ciddi sorunlarından birisidir. Sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları olan bu soruna ancak barış içinde, demokratik yöntemlerle adil çözümler bulunabilir. Bunun yerine silahlı yöntemlerle adil çözümler bulunabilir. Bunun yerine silahlı yöntemlerle çözüm bulma arayışları sorunu daha da ağılaştırır. Bir yandan PKK’nın bahar saldırısına hazırladığı söylentileri, öte yandan devletin bölgeye silah ve asker yığınağı yaptığı yolunda basında yer alan  haberler, yakın bir gelecekte çatışma ve katliamların yaşanacağı tehlikesini düşündürmektedir.

Kürt ve Türk halkını karşı karşıya getirecek her türlü girişimden kaçınılmalıdır. Devlet yetkili ve görevlilerin olaylar karşısında intikam alınacağına yönelik açıklaması, gerginliği daha artırmaktadır. Sorunun çözümünü zorlaştıran bu tür açıklamalardan sakınılmalıdır.

HERKESİ SİLAHLARINI BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Sorunlara insan hakları ve hukuk içinde çözümler aranmasını istiyoruz. Bu amaca yönelik olarak kamuoyunu, basını, sendikaları, meslek örgütlerini, uluslarası insan hakları kuruluşlarını, siyasal partileri, hükümeti ve parlementoyu göreve çağırıyoruz. Sağduyu, hoşgörü ve barışın egemen kılınmasını istiyoruz. 

Nevzat Helvacı

Yavuz Önen

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı