HİÇBİR YARGIÇ, DÜŞÜNCELERİNDEN VE KARARLARINDAN ÖTÜRÜ İDARİ BİR YAPTIRIMA TABİ TUTULMAMALIDIR

529
  • Yargıç güvencesi yurttaşların güvencesidir.
  • Bağımsız yargı, adil yargılanma ve savunma hakkı için vazgeçilmez koşuldur.
  • DGM’ler özel ve olağanüstü yargı kurumlarıdır.

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi asil üyesi yargıç Yılmaz Çamlıbel’in hukusal değerlendirmeleri nedeniyle Afyon’a atanması yargıçlar üzerindeki baskıyı açığa çıkarmıştır. Kurumsal olarak bağımsızlığından söz edilemeyecek olan, başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın yaptığı, faaliyetlerini Bakanlık içerisinde sürdüren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bu kararı, siyasal etkilenmelere açık bir yargı kurumunun ne derece tehlikeli olabileceğini göstermektedir. Yargıçlar kararlarından ve hukuksal değerlendirmelerinden ötürü ceza tehdidi altında tutulamazlar, cezalandırılamazlar. Böyle bir uygulama formel olarak bireysel görünse de doğrudan yurttaşların yargısal faaliyetlerde güvencesiz olduklarını gösterir. Doğrudan adil yargılanma ve savunma hakkını ilgilendirir. Yargı kararları idari soruşturmaya tabi tutulamaz.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun aldığı kara yıllardır yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini savunan ve yargıda reform yapılmasının gerekliliğini vurgulayanları haklı çıkarmıştır.

Karar, DGM’ler gibi özel ve olağanüstü yargı kurumlarının, içinde askerlerin bulunduğu savcı ve yargıç heyetlerinin sivilleri yargılayamayacakları şeklindeki görüşlerin, siyasal nitelikli adalet olamayacağı şeklindeki belirleme ve saptamaların doğruluğunu ortaya koymuştur.

Yılmaz Çamlıbel’in hukuksal görüşü nedeniyle cezalandırılması kabul edilemez. Uygulamayı protesto ediyoruz. Yargıçlar için de düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Savunduğumuz, gerçekte tüm insanların özgürlüğüdür. Tüm insanların adil yargılanma ve savunma hakkıdır.

Mahkemeler bağımsız olmalıdır.

Yargıç güvencesi herkes için vir güvencedir.

Yasama ve yürütme yargıdan elini çekmelidir.

Hiçbir yargıç, düşüncelerinden ve kararlarından ötürü idari bir yaptırıma tabi tutulmamalıdır.
  
Hüsnü Öndül
İHD Genel Sekreteri