I EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE SAVAŞA ŞİDDETE HAYIR

453

Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün 71. Yıl dönümü! Biliyorsunuz; Mayıs 1945’de son bulan İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya’yı işgaliyle başlamıştı.

71 yıl önce bugün başlayan ikinci Dünya savaşı, Mayıs 1945’te son bulduğunda geride büyük çoğunluğu silahsız, savunmasız sivil insanlar olmak üzere 52 milyon insan ölüsünü ve milyonlarca yaralı, sakat ile acı ve gözyaşı bıraktı!

Dünya insanlığının vicdanında, zihninde ve biyolojik yapısında onarılması zor travmalara, yol açan ve adlandırmada kelimelerin yetmediği o savaşı bir kez daha haykırarak lanetliyoruz.

Biz İnsan Hakları savunucuları ve Malatya’daki Sivil Toplum Örgütleri olarak; 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü anarken, milyonlarca ölü, yaralı ve sakat insanımızın anılarını diri tutarken; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ideolojik ve siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin onları anıyoruz. Anmalıyız! Hangi ideolojik görüşe, dini inanca sahip olursa olsun, insan bizim için insandır ve insan olmaktan kaynaklanan vazgeçilmez haklara sahiptir!

Bu bakışla 1 Eylül dünya Barış Günü’nde her yerde savaşı, militarizmi lanetleyelim, barışı ve halkların kardeşliğini haykıralım!  

Bir yerde, bir ülkede savaş, iç savaş, işgal ya da devletlerarası savaş varsa; orada bireyin hak ve özgürlüklerinin baskı altına alındığı, en azından kısıtlandığı gerçeği günümüzde de yaşıyor. Bugün, yeryüzünün birçok yerinde, birey ile halkların hak ve özgürlükleri baskı altındadır.

Değerli Halkımız;

Ülkemizde gerçekleştirilen kimi açılımlara, referanduma sunulan anayasa değişiklik paketine rağmen hem bireyin hem de grupların, toplulukların, kesitlerin ve halkların kollektif hak ve özgürlükleri yönünde sorunlar varlığını koruyor. Bireyin insan olmaktan kaynaklanan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra, Kürtlerin demokratik talepleri, işçi sınıfı ve sendikaların haklı istemleri, Alevi toplumunun inanç özgürlüğü yönünde çıkış arayışları, başörtüsü mağdurlarının devam eden sorunları, farklı inançtaki halkların öne çıkan talepleri, kadınların şiddet, taciz, aşağılanma ve ucuz emek gücü olmaktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle baskılanan kesimlerin talepleri varlığını korumaktadır.

– Türkiye’de uzun yıllardan beri süren bir çatışma vardır. Bu çatışmanın, insanımızı yorduğu, anaları büyük acılara boğduğu gerçeğimiz var. Bu savaş bitirilmelidir.
– PKK ateşkes ilanını kalıcı kılmalıdır. Devlet operasyonlara son vermelidir.
– Yaratılacak olan siyasal zeminde etnik ayrımdan ve 12 Eylül ruhundan arındırılmış yeni demokratik bir anayasa ile sorunlara siyasal çözüm aranmalıdır. 
 – Çatışarak değil; konuşarak, diyalogla sorunlara çözüm aranmalıdır.
 – Çatışmalara harcanan emekler, zamanlar, imkanlar; insanlığın huzur, barış ve mutluluğu için harcanmalıdır. 

Malatya’mızda faaliyet gösteren aşağıda isimleri yazılı olan 81 STÖ olarak Savaşa ve şiddete karşı olduğumuzu bildiriyor, ülkemizde ve bütün yeryüzünde barış ortamının oluşmasına katkı sağlamak için ortak açıklamamızı deklare ediyoruz.

1Eylül Dünya Barış Günü Bildirisine Destek Veren Kurumlar

 1.  

Mazlumder

42

Türkiye Yazarlar Birliği Malatya Tems.

 1.  

İHD

43

Ziraat Odası

 1.  

Ekolojik Tarım Su ve Hay. Derneği

44

Hayat Vakfı

 1.  

Palulular Yard. Ve Day. Der.

45

İnşaat Müh. Odası

 1.  

Sağlık Emekçileri Sendikası

46

Bingöllüler Der.

 1.  

Timav

47

BİLSAM

 1.  

Eğitim-sen

48

Zehra Eğitim Vakfı

 1.  

MTGBD

49

Parçikanlılar Der.

 1.  

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sen.

50

Zeynel Abidin Vakfı

 1.  

Yağmurder

51

Hanımeli Derneği

 1.  

Büro Emekçileri Sen.

52

Gıda Mühendisleri Odası

 1.  

Rehber Eğitim Kül. Yard. Der.

53

İlim Yayma Cemiyeti

 1.  

Tüm Haber Sen.

54

Harita Mühendisleri. Odası

 1.  

Alikanlılar Der.

55

Tecde Yard. Der.

 1.  

Tüm Belediye Çalışanları Sen.

56

Jeofizik Mühendisleri Odası

 1.  

Kurucuovalılar Der.

57

Jeololji Mühendisleri Odası

 1.  

Yapı Yol Sen

58

Elektrik Mühendisleri Odası

 1.  

Ayvalılar Der.

59

Taşemder

 1.  

Tarım Orkam Sen

60

Makine Mühendisleri Odası

 1.  

Toç Birsen

61

Mimarlar Odası

 1.  

Disk Emekli Sen.

62

Şehir Planlayıcıları Odası

 1.  

Pir Sultan Abdal Kültür Der.

63

Fırın İşverenler Sen.

 1.  

Bem -Birsen

64

Pötürgeliler Der.

 1.  

Haçovalılar Der.

65

Yazıhan Köyleri Yrd. Der.

 1.  

Diyanet-sen

66

Reşanlılar Der.

 1.  

Türkiye Büro İş

67

Rütukanlılar Der.

 1.  

Din Görevlileri Der.

68

Cem Vakfı

 1.  

Beydağı Yamaçları Der.

69

Barış Meclisi Malatya Tem.

 1.  

Milad

70

Hukuk Der.

 1.  

Din Bir Der

71

Malatya Tabip Odası

 1.  

DÖDER

72

Kültür memur-sen

 1.  

Şeker İş

73

Enerji Bir-sen

 1.  

Maden Müh. Odası

74

Sağlık –Sen

 1.  

Makiad

75

Ulaştırma Memur-sen

 1.  

Karacalılar Der.

76

Bayındır Memur-Sen

 1.  

Niyazi Mısrî Vakfı

77

Birlik Haber-Sen

 1.  

Arıcılar Bir.

78

Eğitim Bir-Sen

 1.  

Atmalılar Der.

79

Büro Memur -SEn

 1.  

Hayırlarda Yarış Der.

80

Emekli Bir -Sen

 1.  

Balander

81

Dırıjanlılar Derneği

 1.  

ESM Temsilciliği

82