İHD, MAZLUMDER VE TİHV’İN İMRALI ADASI YÜKSEK GÜVENLİKLİ F TİPİ CEZAEVİNDE İNCELEME YAPMAK İÇİN ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURUSU

738

İmralı Adası Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan’ın, cezaevi koşullarının kötüleştiği ve sağlığının ciddi derecede bozulduğuna dair avukatları İHD, MAZLUMDER, TİHV, TTB ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulunmuşlardır.

İHD, Mazlumder ve TİHV İmralı Adası Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde inceleme yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmuşlardır. Başvuru aşağıdadır.

—————————————————————————————————————————————————-

04.12.2009

Sayın Sadullah Ergin,
Adalet Bakanı

İmralı Adası Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan’ın, cezaevi koşullarının kötüleştiği ve sağlığının ciddi derecede bozulduğuna dair avukatları İHD, MAZLUMDER, TİHV, TTB ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulunmuşlardır.

Abdullah Öcalan’ın 10 yılı aşkın bir süre tek başına ağır tecrit altında tutulduğu İmralı Cezaevi’ndeki koşulları 17 Kasım 2009 tarihinde farklılaştırılmış, tutulduğu yeri değiştirilmiş, F Tipi’ne dönüştürüldüğü belirtilen cezaevine 5 mahpus nakledilmiştir.

İHD, TİHV ve MAZLUMDER en son Ekim 2008’de bu cezaevinde inceleme yapmak istediklerini bakanlığa bildirmişlerdi. Ancak inceleme taleplerimiz yanıtlanmamıştı.

İnsan hakları savunucuları hiçbir ayrım yapmadan mahpusların başta yaşam hakları olmak üzere sağlık hakkı, haberleşme hakkı, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı, işkenceye karşı korunma gibi haklardan yararlanmasını ve bunun için devletin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini her koşulda ifade etmektedirler.

Türkiye’nin BM ve Avrupa Konseyi nezdinde taraf olduğu uluslararası sözleşmeler nedeniyle çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Türkiye, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin ziyaretlerine açıktır. Bu şekilde uluslararası denetime tabi olan Türkiye’nin ulusal düzeyde sivil toplum örgütlerinin mahpusların tutulduğu cezaevlerini incelemesine de izin vermek durumunda olduğunu belirtmek isteriz. Türkiye, BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme’nin seçmeli protokolünü (OPCAT) imzalamış ve onay için TBMM’ye sevk etmiştir. Hükümetinizin Türkiye’deki alıkonulma yerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve sivil kurumların ziyaret edebilmesi hususundaki iradesi açıktır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve diğer vatandaşlardan ve mahpuslardan farklı bir muameleye tabi tutulmaması gereken Abdullah Öcalan’ın alıkonulduğu İmralı adasındaki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde insan hakları örgütlerinin inceleme yapma talebi kabul edilmelidir.

Kürt sorununda demokratik açılım sürecinde ortaya konan hükümet iradesinin bir gereği olarak da süreci olumsuz etkileyecek tutum ve davranışların engellenmesi gerekmektedir. Gerek anayasamız, gerekse de uluslararası sözleşmeler uyarınca hakları bulunan her mahpus gibi, Abdullah Öcalan’ın da bu haklardan yararlandırılarak ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması, sağlık sorunlarının çözülmesi, kısacası haklarından yararlandırılması kanaatimizce bu sürece çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

Abdullah Öcalan’ın avukatlarının yaptığı başvuruda ileri sürülen hususlar, çok ciddi sağlık sorunlarının yaşanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, tecrit koşullarının devam ettiği ve fiziki mekânın daha da kötüleştirildiği belirtilmektedir.

Bakanlığınızın sorumluluğunda bulunan İmralı Adası Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde inceleme yapmak için İHD, TİHV ve MAZLUMDER heyetine izin verilmesini talep etmekteyiz.

Saygılarımızla,

Öztürk Türkdoğan

Ahmet Faruk Ünsal

Metin Bakkalcı

İHD Genel Başkanı

MAZLUMDER Genel Başkanı

TİHV Genel Sekreteri