• Mayın Risk Haritaları (10 İçerik)
 • İşkenceye Sessiz Kalma Kampanyası (2 İçerik)
 • Vaka Raporları (1 İçerik)
 • Ölüm Cezasının Kaldırılması Kampanyası - 1999 (1 İçerik)
 • Mayın Özel Sayıları (12 İçerik)
 • Mayın Risk Eğitimi (1 İçerik)
 • Sözleşmeler (2 İçerik)
 • Sözleşmeler (2 İçerik)
 • Kara Mayınları Eylem Programı (1 İçerik)
 • Düşünceye Özgürlük Kampanyası - Mayıs 1999 (1 İçerik)
 • Düşünceye Özgürlük Kampanyası - Ekim 2001 (1 İçerik)
 • DGM'lerin Kaldırılması Kampanyası (1 İçerik)
 • Genel Af Kampanyası - 1999 (1 İçerik)
 • İşkenceye Sessiz Kalma Kampanyası Yayinlari (5 İçerik)
 • Yerel Subeleri Guclendirme Projesi (11 İçerik)

  TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

  İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme Projesi

  PROJENİN SÜRESİ
  2.5 yıl

  PROJENİN AMACI
  Bu projenin amacı Türkiye’deki üç insan hakları örgütünün, İnsan Hakları Derneği, Mazlumder, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, insan haklarını korumada ve desteklemede yeterliliklerini ve etkililiklerini geliştirmek ve yükseltmektir. Ayrıca proje, Türkiye’deki insan hakları durumunu uluslar arası ve bölgesel insan hakları standartlarına uygun duruma getirme amacı da taşımaktadır.

  PROJENİN HEDEFLERİ
  I. Yerel şubelerin insan hakları alanında yapılan çalışmalara ilişkin katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yukarıda adı geçen üç insan hakları örgütünün yerel şubelerine verilecek eğitim çalışmaları ve sağlanacak materyaller ile kapasite güçlendirilmesi projenin ilk hedefidir.
  II. Projenin ikinci hedefi ise, insan haklarının önemi konusunda toplumdaki farkındalığı artırmaktır.

  PROJENİN GENEL FAALİYETLERİ
  I. Her üç örgütün yerel şubelerine destek veren üyelere yönelik temel insan hakları konularında üç eğitim başlığını kapsayan bir eğitim programı verilecektir. Eğitim başlıkları şöyledir:
  - İnsan Hakları Hukuku Eğitimi
  - İzleme, Belgeleme ve Raporlama Eğitimi
  - Kurum İçi Örgütlenmenin Güçlendirilmesine Yönelik Eğitim
  II. Eğitim programlarını uygulamak için üç örgütten toplam 48 eğitimciden oluşan bir grup oluşturulacaktır.
  III. Her üç örgütten 300 aktivist temel insan hakları ve kabiliyetleri konusunda eğitim alacak ve 48 eğitimci ise eğitmenlik tecrübesi kazanacaktır.
  IV. Her örgüt, gelecekte uygulayacağı eğitim programları ile ilgili olarak bir strateji geliştirecektir.

  Projenin Alt Faaliyetleri

  I.AKTİVİTE
  I. Strateji Toplantısı
  Strateji planının oluşturulması için Ankara’da 13-14 Mayıs 2006 tarihlerinde üç örgütten 20 kişinin katılımıyla bir strateji toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, bir uluslar arası uzman ve Hollanda Helsinki Komitesi’nden bir temsilci de bulundu. Toplantı sonucunda her örgütün kendi eğitim stratejisi oluşturuldu. Bu toplantıya hazırlık kapsamında üç örgütün yerel şubelerini de kapsayan bir ihtiyaç analizi yapıldı.

  II. Proje Başlangıç Toplantısı
  Strateji toplantısından sonra, Ankara’da 16-17-18 Haziran 2006 tarihlerinde Proje Başlangıç Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, Üç örgütün temsilcileri, yerel uzmanlar ve uluslar arası uzmanlar bir araya gelip proje aktivitelerinin uygulanmasını ve işleyişlerini görüştüler. Eğitimlerde kullanılacak olan eğitim modüllerinin içeriklerine karar verdiler. Ayrıca, uluslar arası uzmanlar Türkiye’deki insan hakları durumu ile ilgili son gelişmeler hakkında örgütlerden bilgi aldılar.

  2. AKTİVİTE

  I. Eğitim Modüllerinin Belirlenmesi Toplantısı
  Her üç konu için yerel ve uluslar arası uzmanların katılımıyla eğitim modüllerinin belirlenmesi toplantıları düzenlenecektir. Bu çalışma, eğitim yönteminin tanımlandığı ve eğitimlerde kullanılacak materyallerin alt yapısının oluşturulduğu bir çalışma olacaktır.

  3. AKTİVİTE

  I. Eğiticilerin Belirlenmesi
  Her örgüt üyelere eğitim verecek eğitimcileri belirleyecektir.

  II. Eğitimcilerin Eğitimi
  Her başlık için eğitici eğitimleri düzenlenecektir. Her eğitime 16 kişi katılacaktır. Bu eğitimlerin Türkiye’nin farklı illerinde yapılması düşünülmektedir.

  4. AKTİVİTE

  Eğitici eğitimlerinden sonra, üyelere verilecek eğitimler başlayacaktır. Her başlık için verilecek eğitim çalışmaları 2 gün sürecektir.6 eğitim çalışması İHD üyeleriyle, 4 eğitim çalışması Mazlumder üyeleriyle ve 2 eğitim çalışması da Af Örgütü-Türkiye şubesi üyeleriyle yapılacaktır. Hollanda Helsinki Komitesi’nden bir temsilci de bu eğitim çalışmalarında bulunacaktır.

  I. İHD’nin Yerel Şubelerine Verilecek Eğitim Çalışmaları
  Her başlıkla ilgili olarak 2 eğitim çalışması düzenlenecektir. Her eğitim çalışması 4 eğitmen tarafından yapılacaktır. Her eğitime 25 üye katılacaktır. Toplam 150 üye eğitim almış olacak

  II. Mazlumder’in Yerel Şubelerine Verilecek Eğitim Çalışmaları
  Birinci ve üçüncü başlıkla ilgili 1 eğitim çalışması, ikinci başlıkla ilgili olarak 2 eğitim çalışması düzenlenecektir.1. ve 3. başlıkla ilgili eğitimler 5 eğitmen tarafından, 2. başlıkla ilgili eğitimler ise 4 eğitmen tarafından verilecektir. Bu çalışmaların her birine 25 üye katılacaktır. Toplam 100 üye eğitim almış olacak.

  III. UAÖ’nün Yerel Şubelerine Verilecek Eğitim Çalışmaları
  İki konuda eğitimler verilecek ve her başlık için bir eğitim çalışması düzenlenecektir.3 eğitimci tarafından verilecek bu çalışmalara 25 üye katılacaktır. Toplam 50 üye eğitim almış olacak.

  New layer...
 • Multeci Projesi / 2009-2010 (1 İçerik)
 • Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar Projesi (1 İçerik)
 • Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Projesi (1 İçerik)
 • İnsan Haklarının Savunulması Projesi - 2010 (1 İçerik)
 • İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KENDİ KAYNAKLARIYLA (1 İçerik)