İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi 18. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

1319

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi 18. Olağan Genel Kurulu 29-30 Ekim 2016 tarihinde saat: 10.00’da İHD Genel Merkezi (Necatibey Caddesi No:82/11-12 Demirtepe/Çankaya/Ankara) adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Anılan tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündemle 05-06 Kasım 2016 tarihinde Saat: 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi  (Sokullu Mehmet Paşa Caddesi  İğde Sokak No:24 06450 Dikmen/Çankaya/Ankara) adresinde yapılacaktır.

Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNDEM

Açılış ve Saygı Duruşu

  1. Divanın Oluşturulması
  2. Genel Başkanın Konuşması
  3. Konukların Konuşması
  4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporunun Sunumu ve Tartışılması
  5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporunun İbrası
  6. Tahmini Bütçenin Sunumu ve İbrası
  7. Tüzük Değişikliği
  8. Genel Kurulda Alınacak Kararlar
  9. Seçimler
  10. Kapanış

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU