İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi ve Ankara Şubesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hakkında Rapor

1395

15.04.2014

l.OLAY

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, 10.04.2014 tarihinde derneğimizi arayarak 2013 eğitim yılının başından itibaren maruz kalmış oldukları hukuksuz uygulamalar ve saldırılara ilişkin hususları derneğimiz yetkililerine bildirmek suretiyle derneğimize başvurmuşlardır. Başvuru tarihi itibari ile de bu yönlü hukuksuzlukları ve ihlalleri protesto etmek amacıyla ‘’süresiz, dönüşümsüz açlık grevine’’ başladıklarını belirtmişlerdir.

ll.HEYETİN OLUŞUMU

İHD Genel Merkez’e iletilen başvurular üzerine, İHD Genel Merkez Genel Sek. Yrd. Necla Şengül, İHD Ankara Şube Komisyonu üyesi Dilan Coşkun ve İHD Ankara Şube aktivisti İsmail Vargün’ den oluşan bir heyetle 11.04.2014 tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesine hak ihlalleri konusunda ve başlatılan açlık grevi eylemi ile ilgili olarak görüşme gerçekleştirmek ve tespit yapmak üzere gidilmiştir.

III. BAŞVURUCU GÖRÜŞMELERİ

11 Nisan 2014 tarihinde heyetimiz ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret neticesinde Bolu AİBÜ’si Gölköy yerleşkesinde, kampus girişinde çadırlar kurulduğu, 10 Nisan 2014 tarihinden itibaren 5 üniversite öğrencisinin süresiz, dönüşümsüz açlık grevinde oldukları görüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde alınan beyanlara göre;AİBÜ’nde okuyan ve genellikle Kürt ve muhalif olan öğrencilerin; 2013 eğitim yılının başından itibaren sistematik bir şekilde yoğunlaşan ülkücü gruplar tarafından saldırılara ve hukuksuz uygulamalara maruz kaldıkları; farklı milliyetçi-ülkücü gruplar tarafından sürekli olarak darp edildikleri, tehditler aldıkları, satırlı-sopalı müdahalelere maruz kaldıkları, okul içerisinde can güvenliklerinin olmadığı, tüm bunların yanı sıra bir de darp edilmiş, tehdit edilmiş olmalarına rağmen okul yönetimince sürekli ‘’soruşturmalara ‘’ maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. En son 5 Mart 2014 tarihinde AİBÜ Gölköy yerleşkesinde maruz kalmış oldukları kendilerini ülkücü olarak tanıtan grubun saldırıları sonucunda, mağdur olmalarının yanı sıra Rektörlük Makamınca aleyhlerine soruşturma başlatılmış olup, soruşturma devam ederken ‘’tedbir niteliğinde’’ haklarında ‘’birer ay ‘’okul kurumlarına girme hususunda yasaklandıkları ve bu nedenle eğitim öğretim haklarının hukuka aykırı olarak engellendiğini belirtmişlerdir. Bu uygulamaları hukuka aykırı ve haksız bulup, maruz kalmış oldukları saldırılar sonucunda bir de bu yönlü aleyhlerine açılan haksız soruşturmaları protesto etmek ve müdahalelerin, hukuksuzlukların giderilmesi için 10 Nisan 2014 tarihinde 5 öğrenci olarak süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını beyan etmişlerdir. Bu eylemi iki temel taleple başlattıklarını; birincisini her an tehlike altında olan can güvenliklerinin sağlanması, ikinci olarak ise gasp edilen eğitim haklarının iade edilmesine ilişkin olduğunu beyan etmişlerdir. Bu iki günlük süre zarfında okul yönetimince herhangi bir muhatap bulamadıklarını, sürekli olarak Terörle Mücadele Komiserleri ile muhatap edildiklerini belirtmişlerdir.

TESPİTLER

Öncelikle derneğimizin de uzun yıllardır Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ciddi hak ihlalleri yaşandığı, sık sık İHD genel merkezince heyetler oluşturulduğu, ihlallerin raporlaştırdığı halde, yetkilerin çözüm noktasında adım atmadığı tespiti yapılmıştır.

10 Mart 2014’te Genel Merkezimizin İç İşleri Bakanlığına Bolu üniversitesinde gelişen olaylarla ilgili yapmış olduğu yazılı başvuruya cevap yazısında, okul dışından gelen sağ görüşlü insanların okulda basın açıklaması yapmak isteyen sol görüşlü öğrencilere gerçekleştirmiş olduğu saldırı tamamen taraflı bir cevap yazısıdır. Olayı başlatan sağ görüşlü okul dışından gelen öğrenciler ve öğrenci olmayan kişiler olması, tüm ulusal televizyon kanallarında sabit olan görüntüler ile bellidir. Elinde pala ve satırlar olan bu kişiler görülmeyip bir sağ görüşlü vatandaşın yaralandığını söylemek, ambulansta tedavi edilen ayağına dikiş atılan 2 sol görüşlü öğrenciyi görmemek manidardır.

Yine aynı cevap yazısında, ülkücü görüşe mensup yüksekokul öğrencileri kendi okulları olmadığı halde eylemlerini kendi okullarında yapmayıp 7-8 km uzaklıktaki yerleşkeye gelmeleri ve burada tüm okulu gezmeleri attıkları tahrik edici sloganları ile olayların nasıl başladığını gösterirken ve yetkililer onların okul içindeki eylemlerine izin verirken, yetkililerin bunu protesto eden üniversite öğrencilerine hoşgörüsüz bir tutum gösterdiği ortaya çıkmaktadır.

Öğrenciler tarafından açlık grevi kararı almalarına rağmen insan hakları savunucuları için vücut bütünlüğüne zarar verici bir eylemi tercih etmelerinin onlar için son nokta olduğu ve yaşadıkları ihlallerin onları bu noktaya getirdiği gözlemlenmiştir.

Öğrenciler tarafından belirtilen taleplerin can güvenliği ve eğitim hakkı gibi talepleri içermesi, hukuksuzca yürütülen soruşturmalara son verilmesi talebi en doğal hakları olduğu bu konuda okul idaresinin bu öğrenciler ile iletişime geçmediği, öğrencileri emniyet güçleri ile karşı karşıya bıraktığı saptanmıştır.

Bu tespitler ışığında görüşmeler yapılarak yetkililere iletilmiştir.

V.YAPILAN GÖRÜŞMELER

Bolu AİBÜ öğrencileri tarafından dile getirilen hak ihlalleri iddialarını ve maruz kalmış oldukları saldırılarla ilgili olarak heyetimiz öncelikle Rektörlük ile ardından da İlçe Emniyet Müdürü ve Güvenlik Asayiş Büro Amiri ile bir görüşme gerçekleştirdi. 11.04.2014 tarihinde saat 15.00 ‘da AİBÜ Rektörü Hayri Coşkun Rektör Yrd. Mehmet Bahar ve Genel Sekr. Erdal Bekiroğlu ile yapılan görüşmeye açlık grevinde olan iki öğrenci arkadaşlarını temsilen katılmıştır. Yapılan görüşmede öğrencilerin maruz kalmış oldukları saldırılar ve ardından açılan soruşturmalar hususları görüşüldü. Açlık grevinde olan ve görüşme esnasında bulunan öğrenciler bu yönlü ihlallerin devam etmesi ve ikna edici bir tutum görmemeleri halinde açlık grevi eylemlerini devam ettireceklerini yetkililere iletmiştir. Yapılan görüşme neticesinde Rektörlük makamınca yapılan açıklamalarda, özellikle öğrencilerin can güvenliği konusunda daha hassas davranılacağı, yetkililerinin denetimi artırılacağını, herhangi bir hukuksuzluk ve müdahale ile karşılaşmaları halinde bizzat öğrencilerin kendilerine bu hususları iletmelerini, kendilerini muhatap almalarını ve bu yönlü müdahalelere maruz kalınmaması için her şeyi gözeteceklerini beyan ettiler. Özellikle özel güvenlik memurlarının ayrımcı tutumu konusunda daha dikkatli olunması uyarısına da bu kişilerin tespiti halinde görevlerine son verileceği beyan edilmiştir. Yine öğrencilere açılan soruşturma ile ilgili verilen ‘’tedbir-yasaklama’’ kararının kaldırıldığını, etkili bir soruşturma yürütüleceğini belirttiler. ’tedbir-yasaklama’’ kararı olduğu süreçte gasp edilen sınava girme derslerden devamsız sayılmama haklarının geri verildiğini söylediler.

Saat 17.30 randevu aldığımız İlçe Emniyet Müdür Yrd ve Güvenlik Asayiş Müdürü ile yapılan görüşmede öğrencilerin can güvenliği, maruz kalmış oldukları müdahalelere ilişkin konular görüşülmüş ve bu konuda almış oldukları güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu mağdur öğrencilerin gözaltına alındığı bu mağduriyeti yaratanlar için etkin bir soruşturma yürütülmediği belirtilmiştir. Yetkililer mağduriyetler hususunda daha duyarlı olacaklarını ve herhangi olacaklarını ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için gerekli tüm önlemeleri alacaklarını belirttiler.

SONUÇ OLARAK

Yapılan görüşmeler neticesinde, AİBÜ öğrencileri yapmış oldukları eylemin amacına ulaştığını, taleplerinin kabul edildiğini verilen güvenceler neticesinde belirterek, açlık grevi eylemlerini basın açıklaması ile sonlandırdıklarını deklare ettiler.

14 Nisan 2014

                                Necla Şengül                                      İsmail Vargün                                    Dilan Coşkun

                        Genel Sekreter Yardımcısı                 İHD Ankara Şube Üyesi                           İHD Ankara Şube

                                        Komisyon Üyesi