İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın Mahkumiyetine İlişkin Basın Açıklaması

929

İHD Genel Başkanı Akın Birdal İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın mahkumiyeti ile ilgili yaptığı açıklamada “bu mahkumiyet insan hakları skandalı”dır dedi.

Birdal’ın Açıklaması Şöyle;

İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın mahkumiyeti ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi başta olmak üzere Uluslararası Sözleşmelerle güvence altına alınan, din, inanç ve vicdan özgürlüğü açıkça ihlal edilmiştir. Ayrıca azınlık haklarına da karşı bir tutum olan mahkumiyet kararı, yalnız Batı Trakya Türklerinin değil, tüm insan hakları savunucularının vicdanını yaralayan bir durumdur. Mehmet Emin Aga’nın seçilmiş biri olmasına karşın bu karar ile kişi güvenliği ve özgürlüğü de ihlal edilmiştir.

Yunanistan’ın bu yanlış kararı ivedilikle durdurmasını ve İskeçe müftüsünün serbest bırakılması gerekmektedir.