KAÇAKÇILIK KANUNU YARGISIZ İNFAZLAR İÇİN BİR KALKAN MI!

374

Yaşam hakkı kişinin en kutsal hakkı olup devletçe koruma altındadır. BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ulusal yasalar  tarafından koruma altına alınan bu hakkın korunması, ihlale uğradığında faillerin ortaya çıkarılması ve hakkaniyete uygun cezalar verilmesi devletin bir yükümlülüğüdür.

Şırnak’ta son iki ay içerisinde kaçakçılık yaptıkları gerekçesi Hacer USLU ve Kerem GÜN  isimli kişiler dur ihtarı olmaksızın ve sivil oldukları halde  öldürüldüler.

Her iki yargısız infazdan sonra yapılan resmi açıklamalarda kolluk gücünün Kaçakçılık Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak hareket edildiği olarak açıklanmıştır.

Yaşam hakkının Temel bir hak olduğu gerçeği Kaçakçılık Kanunu karşısında geçersiz olmaktadır. Her iki olayda da öldürülen kişilerin BDP üyesi oldukları ve olayın olduğu çevrede oturdukları bilinmektedir.

Resmi yetkilere sesleniyoruz!!!

Kaçakçılık Kanunu sınırsız öldürme hakkını  kolluk güçlerine mi tanımaktadır?

Kaçakçılık Kanunu yargısız infazlarını üstünü örtmek için bir kalkan mıdır?

Silahsız ve sivil oldukları sabit olan bu insanların gözaltına alınması mümkün iken öldürülmeleri  vicdanınızı yaralamakta mıdır?

Söz konusu yargısız infazların faillerinin yasa önüne çıkartılması ve hukukun uygulanması için ivedi olarak soruşturma  makamları harekete geçmiş  midir?

Yaşam hakkının korunması devletin temel görevidir.
Bir an önce söz konusu yargısız infazların faillerinin görevden el çektirilmesi, yargı makamlarının önüne çıkartılması insan hakları savunucularının temel talebidir.

Yargısız infazlara kalkan olan koruma kaçakçılık kanununda öldürme yetkisinin bir önce evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde kaldırılması gerekmektedir.

YAŞAM HAKKI KUTSALDIR!

FAİLLER YARGILANSIN!

İHD MARDİN ŞUBESİ