MARDİNDE TMK MAĞDURU ÇOCUKLAR HALA HAPİSTE!

430

MARDİNDE TMK MAĞDURU ÇOCUKLAR HALA HAPİSTE!
08.08.2009

Mardin de 23 TMK mağduru çocuk hala cezaevinde. Mardin de 24 çocuk hala adalet bekliyor

Bugün Türkiye’de binlerce çocuğu ve ailelerini doğrudan etkileyen bir sorun var. Bu sorunun adı: TERÖRLE MÜCADELE KANUNU MAĞDURU ÇOCUKLAR sorunudur.

Mardin de 2008 ve 2009 yılı ilk yarısı itibarı 100 çocuk hakkında 3713 sayılı TMK, Ceza Kanunun 314/2 ve 220/6 maddesi,2911 sayılı yasalara muhalefet ettikleri gerekçesi işlem yapılmıştır.

1991’de çıkan ve 2006’da yenilenen Terörle Mücadele kanunu yüzünden, Türkiye’nin dört bir yanında, hemen her an, yaşları 12–18 arası değişen çocuklar terör suçlaması nedeniyle tutuklanıyor, sorgulanıyor, yargılanıyor ve mahkum ediliyorlar.

VE BÜTÜN BU TUTUKLAMALAR, SORGULAMALAR, YARGILAMALAR VE MAHKUMİYETLER YETİŞKİNLERLE AYNI KOŞULLARDA YÜRÜTÜLÜYOR!

1991 tarihli TMK’ye bağlanan ve 2006’daki kanundaki değişiklikle inanılmaz boyutlara ulaşan bu sorun nedeniyle, Türkiye tam 2 yıldır çocuklarını hapislerde süründürüyor ve onlara terörist muamelesi yapıyor.

Terörle Mücadele Kanunu Mağduru Çocuklar hapishanelere konulduğunda pedagojik destek alamıyor ve öğrenimlerini bırakmak zorunda kalıyorlar.
 
Bu çocukların bazıları yetişkinlerle aynı koğuşlarda kalıyor, aileleriyle görüşleri engelleniyor, iki haftada bir verilmiş spor/oyun izinleri bile iptal ediliyor. Diğer hapis çocukların katılabildiği atölye çalışmalarından mahrum bırakılıyorlar.

Ayrıca, aylarca hatta senelerce süren duruşmalarına hep kelepçeli getirilip götürülüyorlar.

Bugün Türkiye’de, TMK MAĞDURU ÇOCUKLAR sorununu, söz konusu çocuklar çoğunlukla Kürt çocukları olduğu için, daraltmaya, önemini küçümsemeye çalışan çevreler var. Oysa bu çevreler yanılıyor ve ortada olanın genel ve her ırkı, dini, milliyeti, sınıfı, ideolojiyi kapsayan bir “çocuk” sorunu olduğunu gözden kaçırıyorlar. Bugün Kürt çocuklarının başına gelen bu sorun, Türkiye toplumu bu sorunun farkına varmadıkça ve devlet de gereken yasal düzeltmelere gitmedikçe, yarın her inançtan, etnik kökenden, sınıftan, ideolojiden “ötekileştirilecek” ana-babanın çocuklarının başına da gelebilir.

Bu sorunun çözümü şu basit gerçeğin, herkes tarafından kabul edilmesinden geçmektedir: Çocuk, nerede yaşıyor ve kimin çocuğu olursa olsun çocuktur; Doğu’da da çocuktur, Batı’da da çocuktur. Bu yüzden de, çocuk gibi yaşamak, çocuk gibi muamele görmek hakkıdır!

Ayrıca çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi açısından, bir çocuk herhangi bir suç işlediğinde, verilecek cezanın niteliği çok önemlidir. Ceza vermekteki amaç, o çocuktan intikam almak olmamalıdır. Amaç, istenilmeyen davranışın tekrarlanmamasını sağlamak ve başka bir suç davranışına da sebebiyet vermemektir. Oysa TMK Mağduru Çocuklara yönelik uygulama, iki senedir binlerce çocuğun normal koşullardaki yaşamını ve eğitimini engelleyerek, sayısız travmanın etkisi altında, devleti ve toplumu düşman olarak algılamalarına yol açmaktadır.

Bu çocuklar, adeta savaşı andırır hale gelen gösteriler sırasında ya da ardından, güvenlik güçlerinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalarak gözaltına alınmış, sorgulanmış, tutukevlerine konmuş, her duruşmaya kelepçeli olarak ve bazen hakaret ve saldırılara uğrayarak mahkemelere taşınmış ve yaşlarına uygun olmayan cezalara çarptırılmışlardır. İki yıldır bu travmalara maruz kalan bu çocuklar acaba ne gibi ruhsal sorunlarla karşılaşmaktadırlar?
 
Dünya bu çocuklar için adaletsiz, umutsuz ve çaresiz bir yer haline gelecek, çocuktaki büyüme isteğini yok edecektir.  Çocuk fiziksel olarak büyüse de ruhsal ve zihinsel gelişimi/olgunlaşması duracak; davranış sorunları, sosyal beceri kaybı ile kişiler arası ilişkilerde sorunlar ve sorun çözme becerilerinde azalmalar deneyimleyecektir.

Çocuk, insanların kötü ve dünyanın tehlikeli bir yer olduğuna inanarak yaşama sevincini kaybedecek; bir yandan depresyon ve kaygı sorunları yaşarken, bir yandan da öfke tepkileri ve dürtü kontrolünde sorunlarla karşılaşacaktır.

Şiddetle dolu yaşam onun için bir yük haline gelecek, aldığı cezayla da bir geleceğinin kalmadığını düşünerek kendine zarar vermeye, hatta intihara yönelebilecektir.

Şu acı gerçeği de akılda tutmak gerekmekte: Bu sorun, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 19 sene önce imzalayan bir ülkede, Türkiye’de meydana geliyor. Yeni Terörle Mücadele Kanunu, Türkiye’nin verdiği uluslar arası sözleri ihlâl etmektedir. Üstelik bu durum sadece uluslar arası hukuk açısından sorunlu değil, Anayasa’nın 90. maddesi’ne de aykırı. Ayrıca Türkiye’de adıyla sanıyla Çocuk Koruma Kanunu da var ve bu kanun, tüm dünyada olduğu gibi bu ülkede de “suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk vardır” tanımını kabul ediyor ve “ceza”nın çocuğa uygulanacak en son yaptırım olduğunu öngörüyor. Hâlbuki 2006’da yenilenen Terörle Mücadele Kanunu, bu kanunu da yok sayıyor ve 12–18 yaş arası çocuklara çocuk değilmiş gibi işlem ve muamele yapıyor. Hele 15–18 yaş arası çocukların durumu çok daha vahim. Oysa Çocuk Koruma Kanunu ve Türkiye’de yol açtığı gelişmeler açısından bakıldığında, TMK Mağduru Çocuklar sorununu “sistemde meydana gelen bir sapma” haline getirmektedir. O zaman bu sapmanın ortadan kaldırılması gerekir ve bunun için daha fazla gecikilmemelidir.

Çocukları korumak, siyasi tercihlere göre görüş ayrılığına düşeceğimiz bir sorun olmamalı. Bağlantılı olarak, çocukları korumak hukuki bakış açılarına göre farklı farklı ele alabileceğimiz bir sorun da değildir. Bu nedenle çocukları korumak birilerinin sahip çıkacağı birilerinin karşı duracağı bir konu olamaz. Çocuklarımızı korumak hepimizin, tüm yetişkinlerin ortak konusudur, ortak sorumluluğudur, ortak borcudur.

Bu talebin karşılanması ve bu yanlışa dur denilmesi mümkündür: Eğer TMK’nın konuyla ilgili 5, 7/2-a, 9, 13 ve 17. maddelerinde çocuk haklarına uygun değişiklikler yapılır ve TMK kapsamında itham edilen çocuklar bakımından Çocuk Koruma Kanunu hükümlerinin eksiksiz uygulanacağına ilişkin bir madde eklenirse toplumsal vicdanımızdaki bu yaranın büyümesi durdurulmuş olur.
 
MARDİNDE 23 ÇOCUK HALA TUTUKLU BULUNMAKTADIR HABERİNİZ VAR MI?

Çocuk gibi yaşamak ve çocuk gibi muamele görmek yeryüzündeki tüm çocukların hakkıdır,  hakkı olmalıdır! Ve herkesin çocuklar için yapabileceği bir şey vardır.

İHD Mardin Şubesi

 
Mardin cezaevinde bulunan TMK mağduru çocuklar

Adı ve soyadı

Doğum tarihi

Tutuklandığı yer

Mahkeme esası

S.Ö

27.08.1992

Nusaybin

2009/613

E.G

01.01.1992

Malatya

2008/865

T.N

18.11.1993

Cizre

2009/131

İ.D

01.09.1991

Cizre

2009/161

H.Ç

5.5.1992

Kızıltepe

2009/599

Y.S

10.10.1993

Silopi

2009/457

L.A

02.02.1992

Silopi

2009/461

V.B

24.7.1992

Cizre

2008/878

A.G

24.9.1993

Cizre

2008/878

M.B

05.07.1991

Şırnak

2008/876

S.I

20.09.1991

Cizre

2009/392

Z.Ç

03.7.1992

Nusaybin

2009/84

E.K

20.02.1993

Kızıltepe

2008/795

S.Ç

28.07.1992

Kızıltepe

2008/792

H.D

01.04.1992

Nusaybin

2009/85

P.İ

02.11.1992

Nusaybin

2009/93

E.Ş

25.10.1992

Mardin

2009/125

M.I

25.09.1991

Midyat

2009/92

Ş.B

26.08.1992

Cizre

2008/868

M.B

01.01.1994

Cizre

2009/130

E.A

14.03.1992

Cizre

2009/128

İ.K

20.03.1993

İdil

2009/162

O.Ç

01.01.1993

Cizre

2008/716

2008 YILINDA HAKLARINDA ADLİ İŞLEM YAPILAN KİŞİ SAYISI
( propaganda, 2911, örgüt üyeliği, yardım yataklık iddiası ile )

Suç     : Yardım yataklık

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

6

15–18 yaş arası

17

18–25 yaş arası

16

25–60 yaş arası

39

60 yaş üzeri

5

Toplam

83

Suç: Propaganda 

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

2

15–18 yaş arası

7

18–25 yaş arası

12

25–60 yaş arası

21

60 yaş üzeri

1

Toplam

43

Suç: Örgüt üyeliği 

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

1

15–18 yaş arası

10

18–25 yaş arası

5

25–60 yaş arası

13

60 yaş üzeri

Toplam

29

Suç: 2911 sayılı yasa

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

 

15–18 yaş arası

6

18–25 yaş arası

2

25–60 yaş arası

20

60 yaş üzeri

2

Toplam

30

2009 YILI İLK YARISINDA HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILAN KİŞİ SAYISI
( propaganda, 2911, örgüt üyeliği, yardım yataklık iddiası ile )

Suç: 2911 Sayılı yasaya muhalefet 

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

2

15–18 yaş arası

20

18–25 yaş arası

9

25–60 yaş arası

70

60 yaş üzeri

1

Toplam

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suç: Yardım yataklık

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

 

15–18 yaş arası

1

18–25 yaş arası

3

25–60 yaş arası

4

60 yaş üzeri

2

Toplam

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suç: Propaganda

Yaş grubu

Toplam

12–15 yaş arası

10

15–18 yaş arası

18

18–25 yaş arası

12

25–60 yaş arası

11

60 yaş üzeri

 

Toplam

51