NEWALA QESABA GERÇEĞİYLE YÜZLEŞME ZAMANI

550

NEWALA QESABA GERÇEĞİYLE YÜZLEŞME ZAMANI

İnsan Hakları Derneği Siirt Şubesi olarak Kasaplar Deresi (Newala Qesaba) için 05.05.2011 tarihinde başlattığımız ve 15 gün süren imza kampanyamızın sonucunda 4 000 (dört bin) imza toplanmış bulunmaktadır. 12 Haziran 2011 seçimlerinden önce sonuçlanan kampanyamızı seçim gündemi nedeniyle bu gün kamuoyuna açıklamayı uygun bulduk.

Her halkın tarihinde karanlıkta kalmış, aydınlatılmayı ve yüzleşilmeyi bekleyen olaylar olmuştur. Yüzleşilen ve karanlıkta kalmış olayların açığa çıkarılmasını başarabilen halklar geleceğe daha güvenle bakabilmeyi başarmış ve dünya milletleri arasında hak ettiği yeri almışlardır.

Ülkemizin ve özelde ilimizin de karanlıkta kalmış ve açığa çıkarılmayı bekleyen olayların cereyan ettiği yerlerden biri de Newala Qeseba (Kasaplar Deresi) dir. Bin yıllarca bu topraklarda kardeşçe yaşamış Asuri, Ermeni, Kürt, Türk, Arap halkların birbirlerine düşürülmesine neden olmuş politikaların sonucu olarak yüzlerce binlerce insan yaşamını yitirmiş, insanlık ailesinin büyük bir üzüntü ve utanç ile yad ettiği toplu ölümler ve toplu mezarlar gerçeği oluşmuştur. Newala Qeseba (Kasaplar Deresi) de yüzlerce Ermeni ve Kürt vatandaşların toplu olarak gömüldüğü bir yer durumuna getirilmiştir. Bu gerçeklik bu kentte yaşayan her kes tarafından artık çok açık bilinen bir doğrudur Ayrıca bölgemizde ve ülkemizde yaşanan son otuz yıllık çatışmalı ortamda faili “meçhul” bir şekilde kaybolanlarının cesetlerinin de bu yere atıldığı zamanın bölgede görev yapmış görevlileri tarafından itiraf edilen ayrı bir gerçekliktir. Bu gerçeklikler karşısında insani, vicdani ve toplumsal sorumluluk gereği yüzleşmenin ve gereğinin yapılmasının vaktidir.

Herkes tarafından bilinen Newala Qesaba gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Bu temelde soruşturma kapsamında bulunan alanın bir an önce insan haysiyeti ve onuruna uygun, maktul yakınlarını incitmeden açılmasını talep ederken,

Toplanan bu imzaların gereğinin, yetkili ve ilgili mercilerce yapılması gerektiğini vurguluyoruz.

Kampanyamızın temel talebi söz konusu alanın koruma altına alınarak, cesetleri orada bulunanların anısına bir anıt mezarın yapılması ve mezarlık olarak düzenlenmesi talebidir. Bu anlamda tüm ilerici kamuoyunu duyarlı almaya ve destek vermeye çağırıyoruz.

İHD SİİRT ŞUBESİ