ONLAR’ı unutmayacağız!

420

Gözaltında kaybetme saldırısı, egemen sınıfların kendi iktidarlarını korumak için, sisteme muhalif olan toplumsal kesimlere karşı uyguladıkları ve bütün toplumu korkutmayı, sindirmeyi hedefleyen bir saldırıdır

Çok uluslu tekellerin insan hakları ihlallerini, işkenceyi, gözaltında kayıpları, çevre kirliliğini, düşük ücret politikasını, sendikasızlaştırmayı sürdürmeleri için, direnenleri, emeğe, doğaya ve ulusal onurlarına sahip çıkanları, devletçe desteklenen güçler aracılığıyla gözaltında kaybedilerek, öldürerek, zindanlara atılarak susturulmaya çalışılmaktadırlar.

Onlar, kayıplar birer rakam değil. Onlar sizin bizim gibi insan. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, gayrı−müslim. Onlar bizim insanlarımız. Annemiz babamız kardeşimiz, çocuklarımız, sevdalımız. Öyleyse Nasıl yaşıyor bu ülke kaybolmuş evlatlarıyla.

Devletin kaybedilenlerin akıbetleri ve sorumluların bulunması konusundaki akıl almaz suskunluğu devam ediyor.

Ölü ya da sağ evladının fiziki bedenine ulaşamayan ve belki bir gün ortaya çıkar umudu ve hiç bir zaman bulamama, ölü dahi olsa cenazesine ulaşamama umutsuzluğu arasındaki büyük acıyı bir ömür boyu benliğinde saklı tutan kayıp yakınlarının bu derin acısı dünyanın neresinde olursa olsun farklı dil, din, kültür ve renkte olsa da, bütün kayıp Ailelerin ortak bileşenedir. Acının ve gözyaşının farklılığı yoktur.

17–31 Mayıs, “Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Mücadele Haftası.” Tüm dünyada, gözaltında kaybedilen insanların akıbetinin sorulduğu, sorumluların yargı önüne çıkartılması için mücadelenin yükseltildiği bir hafta… Kayıp aileleri ve insan hakları örgütlerinin tüm taleplerine rağmen, aradan geçen onlarca  yıl boyunca Hukuk Devleti olmanın ve ilgili BM sözleşmelerinin devletlere yüklediği tüm sorumlulukları yok sayan ve bizim “onları” unutmamızı bekleyenlere bir kez daha sesleniyoruz.

ONLAR’ı unutmayacağız!     

İHD SİİRT ŞUBESİ