Parti Kapatmaları ve Gözaltı Uygulamaları Karşısında Tavır

554
İnsan hakları hukukunu herkes için istiyoruz.

Partileri kapatılmak istenenler için de; bir gece sabaha karşı gözaltına alınanlar için de…

İfade özgürlüğünü ve örgütlenme özgürlüğünü kapatılmak istenen partiler için istediğimiz kadar; bir gece sabaha karşı yapılan gözaltı uygulamaları karşısında, İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu için de, kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma ve savunma hakkı istiyoruz.

İnsan hakları ve özgürlüklerini bir bütün olarak ve herkes için istiyoruz.

Birleşmiş Milletler Savcıların Rolüne Dair Yönerge’nin (7 Eylül 1990)bazı hükümlerini bugünlerde anımsamakta fayda var:

“Madde 12) Savcılar görevlerini hukuka uygun olarak, adil, sürekli ve süratli bir biçimde, insan onuruna saygı gösterip koruyarak, insan haklarının yanında yer alarak yürütürler ve bu suretle yargılamanın gerçekleştirilmesine ve ceza adaleti sisteminin düzgün işlemesine katkıda bulunurlar.

Madde 13) Savcılar görevlerini yaparlarken:

a) İşlerini tarafsızlıkla ve her türlü siyasal, sosyal, dinsel, ırksal, kültürel, cinsel veya başka her hangi bir ayrımcılıktan kaçınarak yürütürler;

b) Kamu yararını korurlar, objektif bir biçimde hareket ederler, zanlının ve mağdurun durumunu gereği gibi dikkate alırlar, ve zanlının yararına veya zararına olup olmadığına bakmaksızın, ilgili her türlü duruma dikkat ederler. “

Sorun Türkiye’nin hukukunun insan hakları hukukuna göre yapılanmamış olmasında ve demokratik hukuk devleti ilkelerinin işlerlik kazanmamasındadır.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçmediği ülkelerde, insan haklarının korunmasından söz edilemez.

Hüsnü Öndül
Genel Başkan