İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU’NUN KURULUŞU

Helsinki Yurttaşlar Derneği İnsan Hakları Derneği İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği Türkiye İnsan Hakları Vakfı Uluslararası Af Örgütü-Türkiye Şubesi

 

11 Eylül 2001 tarihindeki Newyork saldırısından sonra uluslararası alanda terörle mücadele adı altında, yüzyılların kazanımı olan insan hakları ve özgürlüklerinin sınırlandırılması ve bu alandaki kavramların yeniden tanımlanmak suretiyle içlerinin boşaltılması girişimleri hız ve yaygınlık kazandı. Bir yandan devletlerarası ilişkilerde, Irak ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar ve hukuk devre dışı bırakılırken, öte yandan da ulusal mevzuatlarda hak ve özgürlükleri kısıtlayan, güvenlik/insan hakları tartışmasında güvenliği öne çıkaran politikaların haklılığı kabul ettirilmeye çalışıldı.
Dünyadaki bu gelişmeler ve son dönemlerde artış gösteren çatışma ortamı, 1999-2004 dönemlerinde göreceli bir iyileştirme süreci yaşayan Türkiye’de de, özgürlük ve insan hakları karşıtı politikaların yeniden gündeme gelmesini ve bu yöndeki çabaların daha kolay etki yapmasını sağladı.

Ancak her dönemde olduğu gibi, bu dönemde de insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik politika ve uygulamaların önündeki en büyük engel insan hakları kuruluşlarıdır. İşte bu nedenle ilk iş olarak insan haklarının yıpratılması ve sindirilmesi gerekliydi.

Son zamanlardaki, kimi siyaset ve devlet birimlerince desteklenen ve medyanın bazı unsurlarınca da kışkırtılan insan hakları savunucularına ve örgütlerine ve özellikle de İnsan Hakları Derneği’ne yönelik yıpratma ve sindirme çabalarını da bu çerçevede değerlendiriyor ve kaygı duyuyoruz.

Bu gelişmeler insan hakları değerlerinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde anlatılmaya ve savunulmaya ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Bu ihtiyacı uzunca bir süredir öngören bizler; Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütü (UAÖ)-Türkiye Şubesi, sürekli olacak bir İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU oluşturmuş bulunuyoruz.

Kurduğumuz bu platform, son zamanlarda insan hakları örgütlerine yönelmiş baskılara karşı bir dayanışma ortamı olduğu kadar uzun vadede temel hak ve özgürlükler zemininde insan hakları savunusunun esas öğesi olan halkın değişik kesimleriyle buluşmak için çalışacak bir ortam olacaktır.

İnsan hakları örgütlerinin doğal olarak bir çok eksiklikleri ve sorunları vardır. Bu sorunların çözümü doğrultusundaki iyi niyetli katkılara ihtiyaç vardır ve bunlar olumludur.

Ortak platform, 20 yılı aşkın örgütlü insan hakları mücadelesinin deneylerini de göz önünde bulunduracak, her üyesine geçmişiyle yüzleşme olanağı da yaratacaktır.

Ortak platform; Ekim ayından başlayarak birçok yörede toplantılar düzenleyecek, insan haklarının benimsenmesi ve geliştirilmesi mücadelesine yaygın katılımın sağlanması için çalışmalar yapacaktır.

Ortak platform aynı zamanda son günlerin gündemini oluşturan şiddet ortamının son bulması, mevcut sorunların aşılarak insan hakları ve demokrasi değerlerinin yükseltilmesi çabalarına da katkıda bulunacaktır.

KATILIMCILAR
AYŞEN HADİMİOĞLU UAÖ
SALİH EFE UAÖ
TANER ZONBAY UAÖ
BÜLENT TANIK HYD
YAVUZÖNEN TİHV
YUSUF ALATAŞ İHD
ŞÜKRAN BULDU İHD
AYHAN BİLGEN MAZLUM-DER

Bir cevap yazın