SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ’NİN KAPATILMA DAVASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

406

Bu dava ile, bir kez daha temel hak ve özgürlüklerin başlangıcında yer alan düşünme ve örgütlenme özgürlüğü suç sayılmaktadır.

TBKP-SP ve HEP ve 40 dernekten sonra SİP, DEP ve SBP’nin kapatılmak istenmesi, rejimin bir yerlere sürüklendiğinin açıkça göstergesidir. Demokratikleşme adına yaşanan bu dönem, partilerin, derneklerin kapatılması ile anşalılacaktır.

İnsan Hakları’na ve Demokrasiye aykırı baskıcı güçler, karşıtlarına ne parlameto ne de parlamento dışında tahammül edememektedir. Türkiye yasaklarla önlenmektedir.

Türkiye’yi kim yönetiyor. Atanmışlar mı, seçilmiş olanlar mı yoksa her ikisinin de dışında başka gizli güçlerce mi yönetiliyor, bunun yanıtını kim verecektir.

Faşizan yasalar ve anlayışlar, Türkiye toplumunu ve rejimini ağır bir biçimde tehdit etmektedir. Demokrasi tıkanmıştır. Sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve TBMM’ni göreve çağırıyoruz. DEMOKRASİ’YE SAHİP ÇIKIN. Bu keyfiliğe, hukuk dışılığa dur denilmelidir.

Akın Birdal
Genel Başkan