Tacize -Tecavüze- Şiddette HAYIR!

776

Tacize -Tecavüze- Şiddette HAYIR!

Ben sabır ağaçlarıyla büyüdüm. Sınandım binlerce yıldır. Savaşlarda paylaşılan ganimettim. Evlerde solgun eşyalara benzedim. Kendi cinsimin uzağında gölgelerin dünyasındaydım. Hangi sene çıktıysa en tufanı bendim! Hangi uzaklara gittiysek en gurbette olan yine ben! Türkülere “atılıp tutulmak”, “şekere katılmakla” girdim! Halay başını benim çekmemi istediler ; suyun başını tutanlar! Kimliklerin pembe ve mavi olmasına karar verenler şişirdiler gözümü mosmor! Sokaklar kalbimin izinli gösteri alanlarıydı ama yasaktı! Kahkaha hem ayıp hem günahtı! Saçımın teline takılıp beline davrananlar, beni yalnızca kanatsız bırakmayı öğrenmişlerdi! Onlara da ben öğrettim; tenime güneşin değmemesini, dilime sessizliğin yakıştığını! Ölürsünüz kahrınızdan: Kartondan kahramanlar beni koruyup kolluyorlardı kendi dillerince. Aile diyorlardı, devlet diyorlardı, toplum diyorlardı; yasaklarıyla, töreleriyle, gelenekleriyle…
VE FARKETMİYORDU

70 YAŞINDA olmak…Ardahan’daydım. Adım Zöhre, Ayşe, Gülay ne fark eder? Tarih 2002 Mayıs. Tecavüzü açıkça dillendiren gazetecileri olan toplumun tecavüzcü soyguncuları da olur! Evime soyguna girmişti, 30 yaşında erkek; tecavüz edildi bana bu erkek tarafından. 9 yaşındaki torunumun tüm bunlara şahit oluşu da önemli değildi. Çok yaşlı olabilirim ama yüzü kırışmış bir çaresizlikte değilim! Kurban hiç değilim!

Adım S K . Almanya’dan Adana’ya gezmeye gelmiştim. Zihinsel engelli bir kızçocuğuydum ve sadece 15 yaşındaydım. Aile toplumun temeliydi! Tecavüz edildi bana; ailem dendi.

Adım Ç E . Şırnak’taydım. 14 yaşım ve sesim olağanüstü hal yasalarına takıldı. Tarladan evime dönüyor olmam yeterliydi erkeğin şiddetine uğramam için.

Ataerkil sistem haritaların her yerinde aynı! Devlet haritaların her yerinde aynı! Ardahan’da 70 yaşındaki kadına, Şırnak’ta 14, Adana’da 15 yaşında kız çocuğuna tecavüz eden erkeği kazıdığınızda; aileyi, toplumu ve biraz ilerisinde devleti bulursunuz. Şiddet bir baskı aracıdır . Şiddetten hem ”barışmış” zamanlarda, hem savaşlarda en fazla nasibini alanlar kadınlar ve çocuklardır. Organize şiddetin doruk noktası olan savaşlarda nasıl ki kadınlara uygulanan tecavüz bir erkeklik kanıtlama aracı ve ispatıysa; gündelik yaşamda da ciddi bir tehtidtir. Genç ya da yaşlı olmanız, etnik kimliğinizin farklı olması, başınızın açık veya kapalı olması, çok zengin ya da yoksulluk sınırları içerisinde yaşıyor olmanız, Müslüman, Hıristiyan ya da başka dinlere mensup olmanız, ateist olmanız BU ŞİDDETİ yaşamanıza engel olmuyor

Kadını şiddetten koruyan yasalar ise yasama erkini uygulayanların erkek mentalitesi nedeniyle suçluları cezalandırmamakta, aksine kadını suçlu saymaktadır. Bu durum şiddete uğrayan kadınların kendilerini ifade etmelerinin önündeki en büyük engeldir..

Son birkaç ay içerisinde gerçekleşen ve BARIŞ İÇİN SÜREKLİ KADIN PLATFORMU ve KADIN DAYANIŞMA VAKFI’na seslerini duyurabilmiş; somut, yargı süreci başlamış, üç tecavüz olayının ne ilk ne de son olacağının bilincindeyiz. Bu konuda kamuoyunu siz basın mensupları aracılığıyla duyarlı olmaya çağırmak ve mağdurları değil suçu ve suçluları teşhir etmek amacındayız. Tecavüz yada cinsel şiddet suçunun ispatı ve gerek yasalarda gerekse kamu vicdanında yargılanmasında önemli rolleri olan: adli tıp kurumlarını, yargı organlarını ve medyayı Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine uygun davranmaya davet ediyoruz

Toplumsal alanda bir yandan varolma mücadelesi veren biz kadınlar diğer yandan maruz kaldığımız şiddete karşı çığlığımızı ve yüreğimizi birleştirmek ve mücadele etmek kararlılığındayız. Kadınların üfürükçülere ihtiyacı yok! Korunmaya ve kollanmaya da! Tüm cinsiyetçi baskıları, yok saymaları, ezme-ezilme çelişkisini ; tarihin çöp kutusuna yollayana kadar mücadele sürecek.. Daha demokratik ve yaşanılır Türkiye için tecavüzün pornografi malzemesi değil cinsel şiddet suçu olduğunu yansıtınız! KADINLARIN BU KADAR YOĞUN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI BİR TÜRKİYE HİÇKİMSE İÇİN İSTENİLEN TÜRKİYE DEĞİLDİR. Biz Türkiye’li kadınlar uğradığımız şiddet karşısında susmayacağız! Kadın dayanışmasını yükselttikçe biz kazanacağız! Nerde olursa olsun kime yapılırsa yapılsın tacize -tecavüze- şiddette HAYIR!

BARIŞ İÇİN SÜREKLİ KADIN PLATFORMU

ANKARA BAĞIMSIZ FEMİNİST KADINLAR VARDIR GRUBU
BAŞKENT KADIN PLATFORMU
BAĞIMSIZ SOSYALİST FEMİNİSTLER
BAĞIMSIZ KADINLAR
CEMRE KADIN DERGİSİ
EMEKÇİ KADINLAR BİRLİĞİ
HADEP KADIN KOLLARI GENEL MERKEZİ
İLKDER
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ KADIN KOMİSYONU
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ANKARA ŞUBE KADIN KOMİSYONU
KAOS GL
SOSYALİST EYLEM PLATFORMU KADINLARI
ÖTEKİ BEN LEZBİYEN FEMİNİST OLUŞUM
UÇAN SÜPÜRGE