TÜRKİYE, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE YAKLAŞACAĞINA, GİDEREK UZAKLAŞMAKTADIR

360

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, taş atan kalabalığa ateş açan güvenlik görevlisinin ateşi sonucunda bir kişinin yaşamını yitirmesini hukuka uygun bularak, güvenlik görevlisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Bu karar ilk olmayıp anlaşılan son da olmayacaktır. Hatırlarsak; bu yıl içerisinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin Uğur Kaymaz’ı öldüren özel timlerle ilgili verilen beraat kararını onaması, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Şemdinli Davasını Askeri Mahkemeye göndermesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun taş atan çocukların örgüt üyeliğinden yargılanacağı kararları Türkiye yargısının hukukun üstünlüğü ilkesinden ne kadar uzak olduğunu gösteren hukuka aykırı örneklerden birkaçı.

Bu arada AİHM’de en fazla mahkum olan ülke ünvanını Türkiye ele geçirdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun son kararı yargısız infazlara adeta davetiye çıkarmaktadır. Yaşam hakkı her koşulda mutlaka korunması geren en temel insan hakkıdır. AB ilerleme sürecindeki reform paketleriyle değiştirilen Anayasa’nın 15. ve 17. maddeleri yaşam hakkını güvence altına almıştır. Yine Anayasa’nın 90. maddesi ise temel hak ve özgürlüklerle ilgili onaylanmış uluslararası sözleşmelerin öncelikle uygulanması gerektiğini emretmektedir. Ne var ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ideolojik tutum takınarak, Anayasa’yı ihlal etmeye devam etmektedir. Hükümet ve parlamento bu durumu seyretmektedir. Hiçbir yargıç kendisini temel hak ve özgürlüklerin üzerinde göremez. Ancak, Yargı takındığı ideolojik tutumla hukukun üstünlüğü ilkesinin Türkiye’de yerleşmesine engel olmaktadır. Vatandaşın hak ve özgürlükleri yerine devletin “kutsal!” çıkarlarını savunmaya çalışmaktadır. Bu vahim gidişat bırakın hukuku hiçbir vicdana sığmaz. Demokratik ülkelerde yüksek yargı temel hak ve özgürlüklerin en önemli ve etkili koruyucusudur. Yargıtay’ın son kararları demokratikleşme hedefinden ne kadar uzaklaşıldığını da gösteren önemli örneklerle doludur. Hükümetin bir an önce gerekli tedbirleri alarak yargı reformunu gerçekleştirmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanmasını hayata geçirmesi gerekmektedir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ