4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 22. maddesinde herkesin sosyal güvenliğe sahip olma hakkının olduğu, herkesin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını devletin teşkilat ve kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirme hakkı olduğu, … Okumaya devam et 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ÇALIŞANLARIN HAKLARI