ÖZEL RAPORLAR

2021 Yılı Baskı ve Tehdit Yöntemleriyle İfade Alma, Mülakat Yapma, Ajanlaştırma ve Kaçırma Olaylarıyla İlgili Özel Rapor

Derneğimiz tarafından 2018[1], 2019[2] ve 2020[3]  yıllarında “Baskı ve Tehdit Yöntemleriyle İfade Alma, Mülakat Yapma, Ajanlaştırma ve Kaçırma Olaylarıyla İlgili Özel Raporlarımızı” bir bilanço eşliğinde kamuoyuyla paylaşmıştık. Raporlarımızda bu tür…

Tarsus T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mart-Ekim 2021 Hak İhlalleri Raporu

İHD Mersin Şubesi’ne 2021 yılı Mart-Ekim ayları arasında farklı tarihlerde yazılı ve sözlü yapılan başvurular ile Tarsus T tipi Hapishanelerindeki hak ihlallerine dikkat çekilmiş, mahpusların sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla yardım…

YILLIK RAPORLAR

2020 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu

Halen etkisini sürdüren pandemi (Koronavirüs pandemisi) 2020 yılına damgasını vurmuştur. Denilebilir ki, 1919-1920 yıllarında görülen İspanyol gribinden neredeyse 100 yıl sonra tüm dünyayı sarsıcı bir şekilde etkileyen bir pandemi dönemi…

2019 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu

Türkiye’nin son beş yılı rejimin giderek otoriterleştiği ve resmi ideolojinin tam olarak hayata geçirilmeyi çalışıldığı bir dönem oldu. Özellikle 24 Temmuz 2015 tarihinde başlayan silahlı çatışmaların ve 15 Temmuz 2016…

AÇIKLAMALAR

Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen Derhal Serbest Bırakılsın

  Cenevre-Paris-Ankara-İstanbul, 6 Ocak 2022 – Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldıkları gerekçesiyle keyfi bir şekilde 92 gündür tutuklu bulunan Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen hakkında açılan davanın ilk duruşması…

YAYINLAR