ÖZEL RAPORLAR

31 Mart 2019 Yerel Seçim Süreci Raporu

Türkiye’de 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerin demokratik, adil ve dürüst seçim ilkesine göre yürütülemeyeceğine yoğun eleştiriler bulunmaktaydı. Nitekim bugüne kadar AGİT, AK Parlamenterler Asamblesi gibi resmi olarak uluslararası…

İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Ekim-Kasım-Aralık 2018 Hak İhlalleri Raporu

Adalet Bakanlığının son verilerine göre Aralık 2018 yılı itibariyle Cezaevlerinde toplam 208 bin 457 hükümlü 55 bin 574 kişi tutuklu olmak üzere toplam 264 bin 31 mahpus bulunmaktadır. Cezaevlerinde 250…

YILLIK RAPORLAR

2017 İnsan Hakları İhlalleri Raporu: OHAL Altında Geçen Bir Yıl

Türkiye’nin insan hakları ekseni kaydı. Türkiye, tek kişi yönetimine dayalı rejim değişikliğine gitti! Türkiye’de sıkıyönetimin kaldırıldığı 1987 tarihinden sonra ilk defa bütün bir yıl boyunca yani 2017 yılı boyunca OHAL…

2016 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri: Fiili Otoriter Başkanlık Dönemi

2016 yılı,  AB üyelik müzakerelerinin başladığı 1999 yılından beri insan hakları ve demokrasi açısından en kötü yıl olarak yaşanmıştır. 2016 yılı, siyasal iktidarın de facto başkanlık modeli ile adeta demokrasiyi…

AÇIKLAMALAR

45 Kurumdan Bolu Belediye Başkanı’na Çağrı

31 Mart’taki yerel seçimler sonrası mazbatasını alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk kararı mültecilere karşı ayrımcı bir  yaklaşım sergilemek olmuştur. Özcan, Geçici Koruma altındaki Suriyeli mültecilere belediye tarafından yapılan…

YAYINLAR