Savunmayı Savunma Yürüyüşü Gerçekleştiren Baro Başkanlarının Ankara’ya Girişlerinin Engellenmesi

AKP ve MHP’nin, genelde başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin meslek kanununu değiştirip, özelde baro seçimlerine…

Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük İHD Önerileri Raporu

İHD olarak; Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması olmadığını, adil yargılanma hakkı önünde çok…