Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH)

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) 1922 yılında Avrupa’dan 20 kadar insan hakları örgütü tarafından kurulmuştur. İnsan hakları alanında kurulmuş ilk uluslararası organizasyon olan federasyon bugün tüm dünyada 100’den fazla ülkeden 178 insan hakları örgütü bünyesinde barındıran bir çatı örgüttür. İnsan haklarının herkes için eşitlik, insanlık onuru ve özgürlüğü güvence altına alan bir toplumun temeli olduğu felsefesini savunmaktadır.

İnsan haklarının her alanıyla ilgilenen FIDH 2009 yılından bu yana belirli öncelikli eylem kararı aldığı bazı temel kaygı, sorun alanları belirlemiştir. Bu alanlar:

  • İnsan hakları savunucularının özgürlüğü ve faaliyetlerini yürütme imkanı
  • Eşit olmayan bir şekilde muamele görmeleri insanlığın gelişimi için büyük bir engel teşkil eden kişilerin, bilhassa kadın, haklarının evrenselliği
  • Göçmen haklarının korunması ve geliştirilmesi
  • Birey olsun, devlet olsun veya ticari kuruluşlar olsun hesap vermeyenlerin, ihlalleri gerçekleştirenlerin cezasızlığına son vermek için insan haklarının etkililiği
  • Küreselleşme bağlamında insan haklarına saygı ve uyulmasının arttırılması
  • Çatışma, olağanüstü hal veya siyasi geçiş durumlarında insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı ve uyulması

FİDH silahlı çatışma veya siyasi olarak ihtilaf yaşayan ülkelerdeki üyelerinin taleplerine hızlıca yanıt vermektedir. Araştırma ve inceleme gezileri düzenlemekte uluslararası, bölgesel örgütler, üçüncü ülkeler ve farklı düzeylerdeki diğer yetkililer vasıtasıyla uluslararası toplumu harekete geçirmektedir.

FİDH’in evrensel bir İnsan Hakları hareketi oluşturmak için temel itici gücü evrensel ve etkili haklara sahip olma arayışıdır.

FİDH tüzüğü gereği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde düzenlenen tüm medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları savunan uluslararası bir örgüttür. Yasal ve siyasi alanda İnsan Haklarının korunması ve uygulanması için uluslararası araçların, mekanizmaların oluşturulması ve güçlendirilmesi için çalışmaktadır.

İnsan Hakları Derneği (İHD) olarak FİDH ile ilişkilerimiz 1990’lı yılların başında başlamıştır. Üyelik başvurumuzu ise 1995 yılında yaptık. O günden bu yana FİDH çalışmalarına aktif olarak katılıyoruz. Ayrıca, dönem dönem FİDH yönetim kurullarında yer alıyoruz.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH)  internet sayfasını ziyaret etmek için: https://www.fidh.org/tr/

Bir cevap yazın