Çevre Hakkı Tutum Belgesi

ÇEVRE HAKKI TUTUM BELGESİ 1. Çevre hakkı, temel haklar sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirmelidir. Ulusal ve uluslararası çevre…

Yaya Hakları Bildirgesi

YAYA HAKLARI BİLDİRGESİ* Biz yayalar, kent nüfusunun büyük çoğunluğunu meydana getiren ve toplumun her kesiminden gelen…

Başörtüsü Sorunu ve İlkesel Tutumlar

Başörtüsü Sorunu ve İlkesel Tutumlar  İnsan Hakları Derneği açısından türban yasağı ya da genel olarak kişilerin…

İltica Hakkı’na İlkesel Bakış

İltica Hakkı’na İlkesel Bakış  1. İltica hakkı, kişinin bedensel ve zihinsel bütünlüğüyle ilgili temel bir haktır;…