İHD Logosu

İHD Genel Yönetim Kurulu, İHD logosunun oluşturulması konusunda çalışmalara başladığını 1987 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bazı gazetelerin muhabirlerine duyurmuş ve logo düşüncesi o tarihlerde bazı gazetelere haber olmuştu. Bu haberlerin ardından 20’nin üzerinde logo önerisi İHD Genel Merkezi’ne iletilmişti. Ancak bu öneriler tatmin edici bulunmadı. Bunun üzerine İHD Merkez Yönetim Kurulu, Y.K. üyesi Yavuz Önen’e logo konusunda girişimde bulunması için görev ve yetki verdi. Yavuz Önen, aynı zamanda yakın arkadaşı olan karikatür sanatçısı Tan Oral ile temasa geçti. İHD’nin düşüncesini ve ricasını aktardı. Sayın Tan Oral gönüllü olarak İHD için, İHD logosunu tasarladı, çizdi ve İHD’ye armağan etti.

İHD Genel Merkezi’nin adresi o tarihlerde Ankara Kızılay, Konur Sokak, Kiper Apartmanı 15/3 şeklindeydi. İdare merkezi bir oda bir salondan oluşan bir daire idi. 30/31 Ağustos 1987 tarihlerinde burada yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, bugün de İHD’nin logosu olarak bilinen- zincirlerin arasından yükselen kardelen çiçeği logosu- kabul edildi.

İHD, 12 Eylül 1980 baskı rejiminin insan hakları ihlallerine ve 12 Eylül anlayışına bir karşı duruş olarak doğmuştu.

Kardelen çiçeği, direnci, baskılar karşısında yılmamayı ve aydınlığa çıkmayı simgeliyor. Kardelen çiçeği nasıl buzların arasından çıkıyor; doğuşu, hayatı simgeliyorsa, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kurulan İnsan Hakları Derneği de özgürlüğü, umudu, adaleti temsil ediyor.

İHD’nin kurucuları, 12 Eylül darbesinin işkence yaptığı, tutukladığı, ölüm cezası dahil ağır hapis cezaları verdiği sol görüşlü insanların ailelerinden ve sol görüşlü aydınlardan oluşuyordu. O nedenle kardelenin kırmızı rengi onları temsil ediyor. Kardelen çiçeği, kendisini çevreleyen zincirlerin arasından yükseliyor. Bu yükselişe ‘özgürleşmek’ diyebiliriz. Bu yükseliş, baskılara karşı direnci, sağlam ve kararlı duruşu ve baskıları aşmayı ifade ediyor. İHD, baskılara karşı özgürlük ve adalet idealleri için vardı. O nedenle de zincirler arasındaki kardelen çiçeğinin iki yaprağı ve gövdesi dik ve çok sağlam duruş sergiliyor.

Sonuç olarak kararlaştırılan logo, baskı, zulüm ve işkenceye karşı bir direnişi, bir başkaldırıyı simgeliyordu. Bunun için de en zor koşullarda kar ve buz tabakalarını kırarak gün ışığına duran kardelen çiçeğinin sembolize edilmesi seçilmişti.

Botanik bilimindeki adıyla Galanthus Nivalis yani kardelen kara benzeyen süt çiçeği anlamına gelen logo, insan hakları savunucularının yakasında direnişin ve onurlu bir duruşun sembolü olarak yer alıyor.

İHD logosunu bağlatıya tıklayarak vektörel olarak indirebilirsiniz:

İHD Logosu / Vektorel

Bir cevap yazın