Bartın Cezaevi’nde İçme ve Kullanma Suyunun Zararlı Olduğu Saptandı

BARTIN CEZAEVİNDE İÇME VE KULLANMA SUYUNUN SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞU SAPTANDI. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI AV.NEVZAT HELVACI: BARTIN CEZAEVİNDE Kİ İÇME VE KULLANMA SJYUNUN – TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİĞİNE İLİŞKİN BASINA BİR AÇIKLAMA YAPTI.
 
Açıklama aynen şöyle: Bartın Özel Tip Cezaevi’nde yatan hükümlü ve tutuklu yakınları derneğimize başvurarak, cezaevinde kullanılan sudan ötürü yakınlarının hastalandığını bildirdiler. Biz bunun üzerine cezaevinden su örnekleri getirttik. Hıfzıssıhha Merkezi Çevre Sağlığı Enstitüsünde suyun Bakteriyolojik ve Kimyasal tahlillerini yaptırıp, sonuçları Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyine gönderip, sonuçlarının verilmesini istedik. Aldığımız sonuç şu: SU örneğinde insan salığına aykırı olan Koliform Bakterisi bulunduğundan içme ve kullanma suyu olarak kullanılamayacağıdır. Her nedenden olursa olsun, cezaevlerinde bulunan insanların Sağlıklı Yaşama Hakları’nın olduğu unutulmamalıdır. Bu hak, önce devlet ve onun görevlilerince güvence altına alınmalıdır. Bu nedenle, bu suyun verilmemesini ve önlemlerinin alınması gerekmektedir, İlgilileri göreve çağırıyor ve tahlil sonuçlarını Adalet Bakanlığı ve Bartın Cumhuriyet Savcılığına gönderiyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Bir cevap yazın