Oya Ataman grubu – Türkiye (Başvuru. No. 74552/01) ve 73 Adet Tekrarlayan Davalara İlişkin Olarak İHD ve diğer Kurumların Yaptığı Madde 9.2 Bildirimi

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (Turkey Human Rights Litigation Support Project), İfade Özgürlüğü Derneği, Özgürlük…

Öner ve Türk (no. 51962/12); Akçam (no. 27520/07); Şener (no. 38270/11); Işıkırık (no. 41226/09) ile Artun ve Güvener (no. 75510/01) Davalarına İlişkin Olarak İHD’nin Yaptığı Madde 9.2 Bildirimi

İnsan Hakları Derneği tarafından Bakanlar Komitesi’nin Kararların İnfazının Denetlenmesine İlişkin Kuralları’nın 9.2 maddesi uyarınca sunulan Öner…

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Sosyal Komitesi’ne Sunulan 15 Nisan 2022 tarihli 3.Grup (Çalışanların Hakları) Raporu Hakkında İHD Raporu

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Sosyal Komitesi’ne Sunulan 15 Nisan 2022 tarihli 3.Grup (Çalışanların Hakları) Raporu…

Urcan ve Diğerleri (23018/04) ile Saime Özcan (22943/04) Davalarına İlişkin Olarak İHD’nin Yaptığı Madde 9.2 Bildirimi

Urcan ve diğerleri (23018/04) ile Saime Özcan (22943/04) davalarına ilişkin olarak İHD’nin yaptığı madde 9.2 bildirimine…

İnsan Hakları Savunuculuğu ve İHD’ye Yönelik Baskılar Raporu

Türkiye’de son 10 yıllık dönemde, hak ve özgürlükleri çeşitli baskı araçları ile kısıtlayan bir ortamın şiddetini…