Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

Giriş: Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerleri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına…

Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK) Tarafından Hazırlanan Türkiye Ziyareti Üzerine Türk Hükümetine Rapor

Rapora buradan erişebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi’nin İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü’nde Yer Verilen Önleme Kavramına Yaklaşımı

Belgeye buradan erişebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü

Protokole buradan erişebilirsiniz.

AB İnsan Hakları İlke Kuralları

AB İnsan Hakları İlke Kuralları’na buradan erişebilirsiniz.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Ek İhtiyari Protokol

6 Ekim 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilerek 10 Aralık 1999 tarihinde ülkelerin onayına…

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

Temel Haklar Şartı, AB vatandaşlarının temel haklarını ve AB’nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenliyor. Belge 13-14 Ekim…

Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

4 Ekim 1967  İŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna…

İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

  Kabul Tarihi: 4 Kasım 1950 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 3 Eylül 1953 11. Protokol ile değiştirilen metin…

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme

28 Temmuz 1951 BAŞLANGIÇ Yüksek İmzacı Taraflar, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’ca kabul olunan…