İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları Ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 26.10. 1961 Tarihli Roma Sözleşmesi

Akit Devletler, icracı sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının haklarını koruma isteğinden hareketle aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.…

Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlığın Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi’nin İkinci Protokolü

Taraflar, Silahlı çatışma durumunda kültürel varlığın gelişmiş düzeyde korunması ve özel olarak belirlenen kültürel varlığa yönelik…

Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme

14 Kasım-15 Aralık 1960 tarihleri arasında Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel…

Birleşmiş Milletler İş Dünyası Ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler

Bu Rehber İlkeler: a. Devletlerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi, bunların korunması ve gerçekleşmesinin…

Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri” Etkiniz AB…

Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi: 1966 ILO / UNESCO Ortak Belgesi

Öğretmenlerin statüsü konusunda Hükümetlerarası Özel Konferans, eğitim hakkının insanın temel haklarından biri olduğunu anımsatarak; İnsan Hakları…

Temel ILO Sözleşmeleri

Çalışma yaşamında barışın refah açısından vazgeçilmez olduğu şeklindeki kurucu misyonu doğrultusunda hareket eden Uluslararası Çalışma Örgütü…

İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler.

Çeviri: BM Barış Hakkı Bildirgeleri

35. Oturum 6-23 Haziran 2017 Gündem Maddesi 3 İnsan Hakları Konseyi tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde…

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

Giriş: Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerleri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına…