Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi

Doğa için mücadele eden kişiler “insan hakları savunucusu” olarak kabul edilirler. Bu kişilere yönelik tehdit, saldırı ve hak ihlalleri olması durumunda aşağıdaki ilkeler ve korumalardan yararlanırlar.

– İnsan haklarını savunmak evrensel olarak tanınan bir haktır.

– İnsan hakları savunucularının fiziksel bütünlükleri, özgürlük ve güvenlikleri ile onurları korunmaktadır.

– Tehdit, saldırı, damgalama ve marjinalleştirilmeye karşı koruma altındadırlar.

– Yargısal taciz, suçlu sayma, keyfi gözaltı ve tutuklamaya karşı korunurlar. – İnsan hakları çalışmalarına olanak sağlayan güvenli ve elverişli bir ortamın sağlanması zorunludur.

– Düşünce ve ifade özgürlükleri, bilgi edinme ve bilgiyi yayma özgürlükleri bulunmaktadır.

– Örgütlenme özgürlüğü, sivil toplum örgütü (STÖ) kurma, bunlara üye olma ve etkili bir şekilde katılma özgürlüklerine sahiptirler.

– Uluslararası kuruluşlara, fon ve mali kaynaklara erişim ve bu kuruluşlarla iletişim kurma hakları mevcuttur.

– Barışçıl toplanma ve kamu yönetimine katılma hakları mevcuttur.

Doğa Derneği tarafından hazırlanan “Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi’ne” buradan erişebilirsiniz: DOĞA MÜCADELESİ VE HAK İHLALLERİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL PROSEDÜRLERE BAŞVURU REHBERİ