Yusuf Çobanoğlu Yalnız Değildir!

İHD Hakkâri Şube Eş Başkanımız Yusuf Çobanoğlu 15.05.2022 tarihinde özel numaradan aranıp “seni ve senin gibileri temizleyeceğiz. Senin gibi bütün örgüt elemanlarını toplayacağız. Seni bize merkezden bildirdiler, az kaldı” denilerek tehdit edilmiştir.

İHD yönetici ve üyelerinin yanı sıra genel olarak insan hakları savunucularına yönelik tehditler ve yargı yoluyla baskı politikası daha da artmış; bir bütün olarak insan hakları alanı baskı altına alınarak daraltılmaya çalışılmaktadır. Özellikle ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller ve kısıtlamalar, kişi özgürlüğü hakkının güvence altında olmaması, insan hakları savunucuları üzerinde yoğun baskılara yol açmaktadır.

Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşme ve belgeler ile bir parçası haline geldiği evrensel insan hakları hukuku, insan hakları savunucularının korunmasını demokratik bir toplumun olmazsa olmaz esaslarından biri olarak kabul eder. Bu belgelerden biri olan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ne göre taraf devletler, bildirgede amaçlanan hakların meşru kullanımı çerçevesinde insan hakları savunucularını şiddet, tehdit, misilleme eylemi, fiili veya hukuksal ayrımcılık, baskı veya diğer keyfi hareketlere karşı korumakla, tüm bu sıralananları suç olarak kabul etmek ve işlem yapmakla yükümlüdürler.

Bir kez daha baskılara boyun eğmeyeceğimizi belirterek hak savunucularına yönelik süren baskı, taciz ve tehditleri kınıyoruz. Yusuf Çobanoğlu’nu tehdit edenlerin derhal tespit edilerek haklarında etkili hukuki sürecin yürütülmesini talep ediyoruz.

 

İnsan Hakları Derneği