Çukurova Bölge Hapishaneleri 2022 yılı 3 Aylık Hak İhlalleri Raporu Yayınlandı

Çukurova Bölge Hapishaneleri 2022 yılı 3 Aylık (Ocak – Şubat – Mart) Hak İhlalleri Raporu yayınlandı.

 

Son yıllarda yoğun hak ihlallerinin yaşandığı mekanlar haline gelen Türkiye hapishaneleri 2022 yılının ilk üç ayında da benzer bir tablo çizmektedir. Özellikle Çukurova Bölgesinde bulunan Kürkçüler F ve T Tipi Hapishaneleri ile Türkoğlu L Tipi Hapishaneleri mahpuslara yönelik hak ihlallerinin en sık yaşandığı hapishanelerin başında gelmektedir. Son yıllarda neredeyse tüm hapishanelerde sıklıkla görülen hasta mahpusların tedavi ve sağlık haklarının engellenmesi, işkence, kötü muamele ve onur kırıcı uygulamalar, çıplak arama/ağız içi arama uygulaması, COVID pandemisi nedeniyle yaşanan temizlik ve hijyen sorunları, infaz yakma olarak nitelendirilen koşullu salıverilme imkanından yararlandırılmama, mahpusların haberleşme ve ifade özgürlüğü önündeki engeller, keyfi disiplin cezaları, engelli mahpusların yaşadığı sorunların Çukurova Bölge Hapishanelerinde de var olduğu ve devam ettiği derneğimiz şubesine mahpuslar tarafından gönderilen mektuplar, mahpus aileleri tarafından derneğimiz şubesine yapılan başvurular ve bu başvurular sonrası yapılan mahpus görüşmeleri ile tespit edilmiştir.

Öyle ki son günlerde çeşitli hapishanelerden gelen ölüm haberleri aslında hapishanelerin durumunun ne derece kaygı verici olduğunu göstermeye yetmektedir. Türkiye hapishanelerinde bulunan birçok hasta mahpusun tedavisinin yapılmaması, tedavisi yapılanlar açısından da tedaviye oldukça geç başlanması nedeniyle hasta mahpuslar ya hapishanelerde ya da ölüm sınırında serbest bırakıldıkları için dışarıda yaşamlarını yitirmekte, hapishanelerden son günlerde yetkililerce intihar oldukları iddia edilen ancak mahpus aileleri, insan hakları ve hukuk örgütleri tarafından ise şüpheli ölümler olarak nitelendirilen ölüm haberleri oldukça kaygı vericidir.

İnsan Hakları Savunucuları ve hukuk örgütleri; yukarıda sadece bir kısmından bahsettiğimiz hak ihlallerine karşı, son 20 yıldır Türkiye hapishanelerini izlemektedir. İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu olarak, hapsetme ve kapatma politikası ve fikriyatı ile kurulmuş olan Türkiye hapishanelerinde yaşanan her türlü hak ihlaline karşı yaşanan sorunların çözümü ve bu konuda kamuoyu oluşturulması noktasında ciddi çabalar sarf edilmiştir. Bu çabanın bir parçası olarak 3 aylık süreçler içerisinde Türkiye Hapishanelerine ziyaretler gerçekleştirilmiş ve mahpusların yaşadıkları hak ihlalleri bir tespit ve değerlendirme raporu haline getirilerek kamuoyu ve kamu otoriteleri ile paylaşılmıştır.

 

Bu rapor, yukarıda bahsedildiği üzere; Çukurova Bölgesinde bulunan Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini tespit etmek, mahpusların karşılaştığı hak ihlalleri noktasında güçlü bir kamuoyu oluşturmak ve yaşanılan sorunlara çözüm olmak amacıyla İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu tarafından oluşturulmuştur.

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız: OCAK-ŞUBAT-MART ÇUKUROVA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ HAK İHLALLERİ RAPORU