İHD İlkeleri

İnsan Hakları Derneği,

1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur.

2. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.

3. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır.

4. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder

5. Her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır.

6. Her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın işkenceye karşı çıkar.

7. Herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur.

8. Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır; barış hakkını savunur.

9. İfade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur.

10. Düşünce ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür. Koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunur.

11. Örgütlenme özgürlüğünü savunur.

12. Ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun hakları için mücadele eder.

13. Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur.

14. İnsancıl hukuku savunur.

İnsan Hakları Derneği, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur.

Bir cevap yazın