TİHV

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

  • İşkence görenlere tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum örgütüdür.
  • İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında kurulmuştur.
  • Adana, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan temsilciliklerinde ve Ankara’da bulunan genel merkezinde faaliyet göstermektedir.
  • İşkencenin ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla birçok ülkede dayanışma komiteleri bulunmaktadır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruluşundan bugüne kadar,

  • Yaklaşık 15,000 işkence gören kişiye ve yakınlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur.
  • Türkiye ve özellikle Ortadoğu olmak üzere yirmiden fazla ülkede işkencenin belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmüştür.
  • İşkencenin etkin soruşturulması ve belgelenmesinde tek uluslararası belge olan BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezanın Etkin Soruşturulması ve Belgelenmesi Kılavuzu (İstanbul Protokolü)’nun hazırlanmasında öncü bir rol oynamıştır.
  • Türkiye ve diğer ülkelerde sağlık ve hukuk alanında çalışanlara yönelik işkencenin etkin soruşturulması ve belgelenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan İstanbul Protokolü Eğitimlerinin organizasyonunda önemli bir rol oynamıştır.
  • 2008 yılında Adlî Tıp Uzmanları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’nin katkılarıyla, işkencenin tıbbî olarak belgelendirilmesine ilişkin bu kapsamda dünyada bir ilk olan İŞKENCE ATLASI’nı yayınlamıştır.
  • TİHV Türkiye’de işkence ve ağır insan hakları ihlallerinin yarattığı sürmekte olan toplumsal travma ile baş etme konusunda 2000 yılından bu yana çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) internet sitesi için: http://tihv.org.tr/

Bir cevap yazın