İşkence, Kötü Muamele ve Hak İhlallerinin Yaşandığı Kuyu Tipi Hapishaneler Kapatılsın!

Türkiye’de hapishaneler, her dönem işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının yoğun olarak yaşandığı mekanlar olmuştur. Kapatılmanın…

İktidarın Siyasi Programına ve Siyasal-İdeolojik Görüşüne Uygun Olarak Hazırlanan Laiklik ve Bilim Karşıtı Yeni Müfredatı Reddediyoruz! “Geri Çekin”

26 Nisan 2024 tarihinde “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismiyle kamuoyuna açıklanan, tarihi yeni, içeriği yüz yıl…

HAYATI SAVUNUYORUZ!

Soma, Ermenek, Şirvan, Amasra, Şırnak, İliç… Katliamların sorumluları yargı önünde hesap verene dek mücadelemiz sürecek.  …

Açlık Grevi İzleme Raporu

Türkiye hapishanelerinde uzun bir süredir tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, keyfi disiplin cezaları, mahpusların…

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde Tecrit ve Mutlak İletişimsizlik Devam Ediyor

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), 23 Şubat 2024 tarihinde yaptığı bir basın açıklamasıyla 13-22 Şubat 2024…

Ege Bölgesi Hapishaneleri Açlık Grevleri İzleme Raporu

Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli…

İşkence İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!

İşkence yapmak ve yapılabilirliğine olanak sağlayan her davranış da suçtur! İşkence, kim olduğunuza bakılmaksızın ve hangi…

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir!

Bir YouTube kanalında 11 Şubat 2024 tarihinde yayına girdiği anlaşılan bir “belgesel”de yer alan hakikat dışı…

Kurumlardan Hapishanelerde Devam Eden Süreli ve Dönüşümlü Açlık Grevlerine İlişkin Ortak Açıklama

Türkiye ve Kürdistan Hapishanelerinde tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık…

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 75. Yılı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu’nda kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Bildirge’yi…