İşkence İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!

İşkence yapmak ve yapılabilirliğine olanak sağlayan her davranış da suçtur! İşkence, kim olduğunuza bakılmaksızın ve hangi…

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir!

Bir YouTube kanalında 11 Şubat 2024 tarihinde yayına girdiği anlaşılan bir “belgesel”de yer alan hakikat dışı…

Kurumlardan Hapishanelerde Devam Eden Süreli ve Dönüşümlü Açlık Grevlerine İlişkin Ortak Açıklama

Türkiye ve Kürdistan Hapishanelerinde tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık…

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 75. Yılı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu’nda kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Bildirge’yi…

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 75. Yılı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 75. Yılında Tüm İnsanların Onur ve Haklarda Eşit Olduğu Bilinciyle;…

İHD-TİHV: Yargıtay’ın Kararı ile Adalet Talep Eden İnsan Hakları Savunucularına Yargı Eliyle Bir Kez Daha Zulmedilmiştir!

Gezi Davası’nda Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden’e verilen cezaların dün…

OBS-İHD-TİHV: Derneklere Karşı Kapatma Davaları Sivil Alanı Kısıtlamak Amacıyla Giderek Daha Fazla Kullanılıyor!

Türkiye’deki sivil toplumun özellikle de kadın ve LGBTİ+ hakları ve Kürt meselesi ile ilgili eleştirel çalışmalarını…

İnsan Hakları Ortak Platformu: Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir!

Diyarbakır milletvekili sayın Sezgin Tanrıkulu’nu, bir insan hakları savunucusu, bir avukat ve sivil toplum temsilcisi olarak…

İHD, TİHV ve TTB İnsan Hakları Kolu Ortak Basın Açıklaması

  BASINA ve KAMUOYUNA Beyoğlu Kaymakamlığı’nın ve ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün AYM kararlarına uymayı tüm ülkenin tanıklığında…

İHOP: Akbelen Ormanı’na Saldırı İnsan Haklarına Saldırıdır!

Muğla’nın Milas ilçesi Yeniköy Termik Santrali’nin bulunduğu İkizköy’ün eski yerleşkesi olan Işıkdere mevkiinde bulunan Akbelen ormanlarında…