Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN)

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) 10-11 Ocak 1997 tarihinde gerçekleştirdiği kuruluş kongresiyle faaliyetlerine başladı. Ağ 1995 yılı Kasım ayında Barselona’da başlayan Avrupa-Akdeniz Ortaklığına karşılık sivil toplum hareketi olarak ortaya çıkmıştır.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) Danimarka İnsan Hakları Kurumunda yapılan bir toplantıda Akdeniz’in Kuzeyinden ve Güneyinden gelen bir grup insan hakları aktivisti tarafından kurulmuştur.

EMHRN 2007 yılından bu yana örgütlenme özgürlüğü, hukukun bağımsızlığı, kadın hakları, insan hakları eğitimi, göçmen, sığınmacı ve mülteci hakları gibi temel insan hakları konularında belirli periyotlarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaları 100’den fazla insan hakları savunucusunu bir araya getirdiği bölgesel bir çalışma yöntemi uygulamaktadır. Ayrıca, ülkeler bazında ve Orta Doğu’daki çatışmaya odaklanan faaliyetler de yürütmektedir. Bu çalışma yöntemi Çalışma Grupları şeklindedir. Gruplar Ağın öncelikli çalışma alanlarına denk gelecek tematik veya ülkelerin spesifik ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Şu anda var olan çalışma grupları şunlardır:

 • Örgütlenme, Gösteri ve Seyahat Özgürlüğü
 • Adalet
 • Kadın & Cinsiyet Hakları
 • Filistin/İsrail & Filistinliler
 • Mülteci ve Sığınmacı

EMHRN’nin misyonu bölgesel faaliyet alanında sivil toplum ağı ve işbirliğiyle insan hakları, demokratik reformun korunması ve geliştirilmesidir. Kökleri sivil toplumdan gelen Ağ Avrupa-Akdeniz bölgesinde yer alan STK’lar arasında işbirliği ve ortaklığı geliştirmek, güçlendirmek, insan hakları değerlerini yaymak ve bu prensipleri savunmaktır.

Bu bağlamda, EMHRN’nin vizyonu Avrupa-Akdeniz bölgesinde insan hakları ve demokratik reforma ilişkin bilgi ve eylemin ana kaynağı olan bölgesel insan hakları forumu olmaktır.

Ağı şekillendiren ve izleyeceği yola rehberlik eden temel değerler şu şekildedir:

 • Bireysel ve kolektif insan haklarının evrenselliği, bölünmezliği, birbirine bağlı oluşu ve birbiriyle ilişkili oluşunun kabul edilmesinin ve bu hakların geliştirilmesinin önemi;
 • Çeşitli uluslararası sözleşmelerde ve insancıl hukukta düzenlenen demokratik prensipler, hukukun üstünlüğüne uymak;
 • İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi ve bu bağlamda sivil toplumun aktif bir bileşen olabilmesi için sivil toplumun önemi;
 • İnsan haklarına yaklaşımda çoğulculuğun ve yine kültürler arası diyalog ve birbirini anlamanın değeri ve yararı;
 • Bölgenin her yerinde insan hakları gündemlerini belirlemeye geniş katılım ve belirlenen gündeme sahip çıkma hakkı;
 • Cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını, kadının toplum yaşamına aktif katılmasının önemini vurgulamak. Bu bağlamda, Ağı içerisinde ve dışında aynı zamanda örgütsel yöntemlerinde gerçek cinsiyet eşitliğini sağlamak için cinsiyet eşitliği kriteri ile çalışmak;

Ağın temel amaçları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Uluslararası belgelerle düzenlenen evrensel insan hakları prensiplerinin ilgili Devletlerde desteklenmesi ve geliştirilmesi.
 • Hukukun üstünlüğü özellikle örgütlenme özgürlüğü, kadın erkek eşitliği, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik, sosyal haklara uymanın geliştirilmesi, demokratik kurumlarının gelişmesinin desteklenmesi.
 • Ayrımcılığa, savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik mücadele.
 • Var olan hükümet dışı, sivil toplum örgütlerini desteklemek, bağımsız ve özerk sivil toplum kuruluşlarının oluşmasını desteklemek; sivil toplumun kapasitesini güçlendirmek ve üyelerine yardım etmek, destek olmak, üyeler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Hakları ihlal edilen insan hakları savunucularını korumak ve destek olmak.
 • Barış ve halkların kendi kaderini tayin hakkı yararına insan haklarını eğitimi geliştirmek ve bu yönde hareket etmek.
 • Farklı halklar ve kültürler arasında diyalog ve dayanışmayı geliştirmek.

İnsan Hakları Derneği olarak EMHRN ile ilişkilerimize 12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan genel kurula katılarak başladık ve o günden itibaren üye olarak çalışmalara katkı sunmaktayız. Dönem dönem EMHRN yönetim kurulunda yer alıyoruz.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) internet sayfasını ziyaret etmek için: http://www.euromedrights.org/eng/

Bir cevap yazın