Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN)

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) 10-11 Ocak 1997 tarihinde gerçekleştirdiği kuruluş kongresiyle faaliyetlerine başladı. Ağ 1995…

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH)

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH) 1922 yılında Avrupa’dan 20 kadar insan hakları örgütü tarafından kurulmuştur. İnsan…

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

Stratejik Yaklaşım İçinde bulunduğumuz ortam, insan hak ve özgürlüklerine yönelik olarak uluslararası alanda süreklilik kazanan geriletici…

TİHV

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İşkence görenlere tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan, işkencenin belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin…