Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi: 1966 ILO / UNESCO Ortak Belgesi

Öğretmenlerin statüsü konusunda Hükümetlerarası Özel Konferans, eğitim hakkının insanın temel haklarından biri olduğunu anımsatarak; İnsan Hakları…

Temel ILO Sözleşmeleri

Çalışma yaşamında barışın refah açısından vazgeçilmez olduğu şeklindeki kurucu misyonu doğrultusunda hareket eden Uluslararası Çalışma Örgütü…

İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler.

Çeviri: BM Barış Hakkı Bildirgeleri

35. Oturum 6-23 Haziran 2017 Gündem Maddesi 3 İnsan Hakları Konseyi tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde…

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

Giriş: Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerleri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına…

Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK) Tarafından Hazırlanan Türkiye Ziyareti Üzerine Türk Hükümetine Rapor

Rapora buradan erişebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi’nin İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü’nde Yer Verilen Önleme Kavramına Yaklaşımı

Belgeye buradan erişebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü

Protokole buradan erişebilirsiniz.

AB İnsan Hakları İlke Kuralları

AB İnsan Hakları İlke Kuralları’na buradan erişebilirsiniz.

Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmalarıyla İlgili Uluslararası Sözleşme

Giriş Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, Devletlerin Birleşmiş Milletler Kuruluş Yasası’na göre insan haklarını ve temel özgürlükleri…