Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme

28 Temmuz 1951 BAŞLANGIÇ Yüksek İmzacı Taraflar, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’ca kabul olunan…

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada…

Ottowa Sözleşmesi

Kısaca “Ottawa Sözleşmesi” olarak da bilinen “Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların…

Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Silahların Yasaklanması Sözleşmesi

Kanun No : 5250 Kabul Tarihi : 21.10.2004 MADDE 1. – Türkiye tarafından 26 Mart 1982…

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi

Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve…

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Strazburg, 25.1.1996 TBMM Kabul Tarihi : 18.1.2001  Kanun No. 4620 Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2001 Önsöz Avrupa…

Birleşmiş Milletler Pekin Deklerasyonu

 4-15 Eylül 1995 tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda kabul edilmiş ve Birleşmiş…

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme

1 Şubat 1995 tarihinde Strasbourg’da kabul edilmiştir. Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve mevcut Çerçeve Sözleşmenin imzacısı…

Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dinsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirgesi

BM Genel Kurulunun 18 Aralık 1992 tarihli ve 47/135 Sayılı Kararı Madde 1: 1. Devletler azınlıkların…

Paris Şartı

(Paris, 21 Kasım 1990) YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na…