Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Ek İhtiyari Protokol

6 Ekim 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilerek 10 Aralık 1999 tarihinde ülkelerin onayına…

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

Temel Haklar Şartı, AB vatandaşlarının temel haklarını ve AB’nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenliyor. Belge 13-14 Ekim…

Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

4 Ekim 1967  İŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna…

İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

  Kabul Tarihi: 4 Kasım 1950 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 3 Eylül 1953 11. Protokol ile değiştirilen metin…

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme

28 Temmuz 1951 BAŞLANGIÇ Yüksek İmzacı Taraflar, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’ca kabul olunan…

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada…

Ottowa Sözleşmesi

Kısaca “Ottawa Sözleşmesi” olarak da bilinen “Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların…

Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Silahların Yasaklanması Sözleşmesi

Kanun No : 5250 Kabul Tarihi : 21.10.2004 MADDE 1. – Türkiye tarafından 26 Mart 1982…

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi

Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve…

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Strazburg, 25.1.1996 TBMM Kabul Tarihi : 18.1.2001  Kanun No. 4620 Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2001 Önsöz Avrupa…