Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 17…

Cebri veya Mecburi Çalışmaya İlişkin Sözleşme (Zorla Çalıştırma Sözleşmesi)

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 6…

Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 17…

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel…

Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi

BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı kararıyla kabul edilmiş ve…

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı  kararıyla kabul edilmiş ve imzaya,…

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme

ILO Kabul Tarihi : 2 Haziran 1971 Kanun Tarih ve Sayısı : 25. 11. 1992/3845 Resmi…

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme

21 Aralık 1965 tarih ve 2106 (XX) sayılı BM Genel Kurul kararı uyarınca kabul edilerek imza…

Birleşmiş Milletler Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1952 tarih ve 640 (VII) sayılı kararıyla kabul edilip imza,…