Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel…

Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 6…

Zorla Çalıştımanın Kaldırılması Sözleşmesi

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 5…

Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 4…

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme

Bu sözleşme, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 6…

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler tarafından 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açıldı ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girdi.…

İşkence ve Diğer Zalimane Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

10 Aralık 1984 Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler;Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ilkelere uygun olarak insanlık…

Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi

BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı kararıyla kabul edilmiş ve…

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı  kararıyla kabul edilmiş ve imzaya,…

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme

ILO Kabul Tarihi : 2 Haziran 1971 Kanun Tarih ve Sayısı : 25. 11. 1992/3845 Resmi…