İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları Ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 26.10. 1961 Tarihli Roma Sözleşmesi

Akit Devletler, icracı sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının haklarını koruma isteğinden hareketle aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 1

Bu Sözleşmede öngörülen koruma, edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif haklarının aynen korunmasını sağlayacak ve bu haklara halel getirmeyecektir. Bu sebeple, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü işbu korumayı ihlal edecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 2

(1) Bu Sözleşmenin amaçları çerçevesinde “ulusal uygulama”, korumanın istendiği bir Akit Devletin iç mevzuatı uyarınca:

yurttaşı olan icracı sanatçılara, kendi toprakları üzerinde yapılan, yayınlanan veya ilk defa tespit edilen temsilleri için,

yurttaşı olan fonogram yapımcılarına kendi toprakları üzerinde ilk defa tespit edilen veya yayınlanan fonogramları için,

yönetim merkezi kendi toprakları üzerinde bulunan yayın kuruluşlarına, toprakları üzerindeki vericiler vasıtasıyla iletilen yayınlar için,

korumaya yönelik olarak kabul edilen uygulama anlamına gelir.

(2) Ulusal uygulama, işbu Sözleşmede özel olarak teminat altına alınmış koruma ve öngörülmüş sınırlamalar gözönünde tutulmak suretiyle tanınacaktır.

Sözleşmenin tamamı için: ROMA SÖZLEŞMESİ